کالایاب
شاخص یاب

ETH/BTC exx

  • نرخ فعلی:0.0312
  • بالاترین قیمت روز:0.0321
  • پایین ترین قیمت روز:0.0307
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.032
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0321
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک ETH/BTC exx در روز جاری

نمودار کندل استیک ETH/BTC exx در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0312 ریال20:13:06
0.0313 ریال19:37:10
0.0314 ریال19:13:08
0.0315 ریال19:05:08
0.0314 ریال18:45:08
0.0315 ریال18:33:01
0.0314 ریال18:25:09
0.0313 ریال18:17:00
0.0312 ریال18:13:08
0.0311 ریال18:09:05
0.0312 ریال17:05:03
0.0311 ریال16:29:06
0.0312 ریال15:53:07
0.0313 ریال15:41:19
0.0312 ریال15:33:06
0.0313 ریال15:21:08
0.0312 ریال15:05:09
0.0313 ریال14:57:06
0.0312 ریال14:53:10
0.0313 ریال14:49:10
0.0311 ریال14:33:08
0.031 ریال14:29:07
0.0311 ریال14:21:09
0.031 ریال14:09:10
0.0309 ریال14:05:10
0.031 ریال13:45:14
0.0309 ریال13:37:15
0.031 ریال13:25:20
0.0309 ریال13:13:20
0.0308 ریال13:09:11
0.0309 ریال13:05:37
0.0308 ریال12:57:26
0.0309 ریال12:53:13
0.0307 ریال12:49:19
0.0309 ریال12:37:19
0.031 ریال12:21:31
0.0312 ریال12:17:18
0.0311 ریال12:05:20
0.0312 ریال11:37:06
0.0313 ریال11:25:24
0.0312 ریال11:17:15
0.0313 ریال11:05:16
0.0311 ریال10:53:07
0.031 ریال10:49:13
0.0311 ریال10:45:07
0.031 ریال10:41:18
0.0313 ریال10:37:09
0.0314 ریال10:33:06
0.0313 ریال10:29:06
0.0314 ریال10:21:07
0.0315 ریال10:17:07
0.0314 ریال10:09:00
0.0316 ریال10:01:17
0.0317 ریال9:57:06
0.0316 ریال9:44:58
0.0317 ریال9:12:59
0.0318 ریال8:48:59
0.0317 ریال8:32:59
0.0318 ریال8:08:56
0.0317 ریال8:04:55
0.0318 ریال8:01:13
0.0317 ریال7:56:55
0.0318 ریال7:48:56
0.0319 ریال7:44:55
0.032 ریال7:36:57
0.0319 ریال6:32:53
0.032 ریال6:24:54
0.0319 ریال5:20:54
0.0318 ریال5:16:51
0.0319 ریال5:04:51
0.032 ریال4:56:52
0.0321 ریال4:48:54
0.032 ریال4:36:55
0.0319 ریال4:24:53
0.032 ریال4:16:56
0.0319 ریال4:01:09
0.0318 ریال3:56:53
0.0319 ریال3:52:54
0.0318 ریال3:48:58
0.0319 ریال3:44:56
0.0318 ریال3:40:58
0.0319 ریال3:24:54
0.0318 ریال3:01:12
0.0319 ریال2:56:47
0.0318 ریال2:52:54
0.032 ریال2:48:55
0.0319 ریال2:40:58
0.032 ریال2:36:54
0.0317 ریال2:24:56
0.0316 ریال2:20:58
0.0317 ریال2:16:50
0.0316 ریال2:08:53
0.0317 ریال1:49:00
0.0316 ریال1:24:57
0.0317 ریال1:16:56
0.0316 ریال1:12:56
0.0317 ریال0:56:56
0.0315 ریال0:52:56
0.0319 ریال0:48:58
0.032 ریال0:08:57
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات