کالایاب
شاخص یاب

ETC/USD Ask

  • نرخ فعلی:6.0515
  • بالاترین قیمت روز:6.4257
  • پایین ترین قیمت روز:5.9446
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.8%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.4204
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:6.4262
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3747

نمودار کندل استیک ETC/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ETC/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.0515 ریال8:39:07
6.0524 ریال8:37:04
6.0948 ریال8:35:04
6.0948 ریال8:35:03
6.0513 ریال8:33:07
6.057 ریال8:31:04
6.0608 ریال8:29:03
6.0517 ریال8:27:06
6.0369 ریال8:25:05
6.0369 ریال8:25:04
6.0294 ریال8:23:03
6.0399 ریال8:21:06
6.045 ریال8:19:03
6.0396 ریال8:17:03
6.0424 ریال8:15:08
6.0424 ریال8:15:08
6.0422 ریال8:13:04
6.0521 ریال8:11:04
6.0456 ریال8:09:06
6.0507 ریال8:07:04
6.0506 ریال8:05:04
6.0506 ریال8:05:04
6.0656 ریال8:03:05
6.0561 ریال8:01:05
6.0635 ریال7:59:04
6.0652 ریال7:57:06
6.0817 ریال7:55:05
6.0817 ریال7:55:03
6.0899 ریال7:53:03
6.0758 ریال7:51:06
6.0499 ریال7:49:04
6.0397 ریال7:47:03
6.0571 ریال7:45:07
6.0571 ریال7:45:07
6.0502 ریال7:43:03
6.0255 ریال7:41:03
5.9446 ریال7:39:06
6.1153 ریال7:37:04
6.2351 ریال7:35:05
6.2351 ریال7:35:05
6.235 ریال7:33:06
6.2357 ریال7:31:05
6.2663 ریال7:27:06
6.2481 ریال7:25:04
6.2481 ریال7:25:04
6.237 ریال7:23:03
6.2162 ریال7:21:06
6.2256 ریال7:19:04
6.2355 ریال7:17:04
6.2333 ریال7:15:09
6.2333 ریال7:15:08
6.2355 ریال7:13:04
6.2362 ریال7:11:04
6.2385 ریال7:07:03
6.2356 ریال7:05:05
6.2356 ریال7:05:04
6.2346 ریال7:03:06
6.2337 ریال7:01:04
6.2354 ریال6:59:03
6.2357 ریال6:57:07
6.2353 ریال6:55:04
6.2353 ریال6:55:03
6.2354 ریال6:53:03
6.2395 ریال6:51:06
6.2392 ریال6:49:04
6.2408 ریال6:47:03
6.2378 ریال6:45:08
6.2378 ریال6:45:07
6.2316 ریال6:43:03
6.2391 ریال6:41:04
6.2395 ریال6:39:06
6.2326 ریال6:37:03
6.3059 ریال6:35:04
6.3059 ریال6:35:04
6.2322 ریال6:33:06
6.2335 ریال6:31:04
6.2454 ریال6:29:03
6.2516 ریال6:27:06
6.2522 ریال6:25:05
6.2522 ریال6:25:04
6.2492 ریال6:23:03
6.2438 ریال6:21:16
6.2503 ریال6:19:04
6.2509 ریال6:17:04
6.2498 ریال6:15:08
6.2498 ریال6:15:07
6.2409 ریال6:13:03
6.2577 ریال6:11:04
6.2792 ریال6:09:07
6.3119 ریال6:07:04
6.315 ریال6:05:04
6.315 ریال6:05:04
6.3178 ریال6:03:06
6.321 ریال6:01:06
6.3229 ریال5:59:03
6.3343 ریال5:55:05
6.3343 ریال5:55:04
6.3333 ریال5:53:04
6.336 ریال5:51:08
6.3354 ریال5:49:03
6.3424 ریال5:45:07
6.3424 ریال5:45:06
6.343 ریال5:43:04
6.3351 ریال5:41:04
6.3421 ریال5:39:06
6.3472 ریال5:37:04
6.3478 ریال5:35:04
6.3478 ریال5:35:03
6.3609 ریال5:33:06
6.3694 ریال5:31:04
6.3699 ریال5:29:03
6.3671 ریال5:27:06
6.3563 ریال5:25:05
6.3563 ریال5:25:04
6.3446 ریال5:23:03
6.3388 ریال5:19:04
6.347 ریال5:15:08
6.347 ریال5:15:07
6.3454 ریال5:13:03
6.3385 ریال5:11:03
6.3247 ریال5:09:06
6.3252 ریال5:07:03
6.3457 ریال5:05:04
6.3457 ریال5:05:04
6.3464 ریال5:03:06
6.3427 ریال5:01:04
6.3515 ریال4:59:03
6.3509 ریال4:57:06
6.3458 ریال4:55:04
6.3458 ریال4:55:04
6.3542 ریال4:53:03
6.342 ریال4:51:06
6.3373 ریال4:49:03
6.3386 ریال4:47:03
6.3517 ریال4:45:08
6.3517 ریال4:45:07
6.3634 ریال4:43:04
6.3673 ریال4:41:04
6.3657 ریال4:39:05
6.3652 ریال4:37:04
6.3591 ریال4:35:04
6.3591 ریال4:35:04
6.3725 ریال4:33:05
6.3717 ریال4:31:04
6.3769 ریال4:29:03
6.3735 ریال4:27:06
6.3708 ریال4:25:05
6.3708 ریال4:25:04
6.3734 ریال4:23:03
6.3699 ریال4:21:06
6.3783 ریال4:19:03
6.3825 ریال4:17:04
6.3866 ریال4:15:07
6.3866 ریال4:15:06
6.3867 ریال4:13:03
6.3858 ریال4:11:03
6.3903 ریال4:09:06
6.3968 ریال4:05:05
6.3968 ریال4:05:04
6.3961 ریال4:03:05
6.3948 ریال4:01:05
6.3956 ریال3:59:03
6.394 ریال3:57:05
6.3963 ریال3:55:04
6.3963 ریال3:55:04
6.3949 ریال3:53:03
6.3952 ریال3:51:06
6.3992 ریال3:49:04
6.4038 ریال3:47:03
6.4079 ریال3:45:06
6.4079 ریال3:45:06
6.408 ریال3:43:03
6.4043 ریال3:41:03
6.4109 ریال3:39:05
6.4114 ریال3:37:03
6.4209 ریال3:35:05
6.4209 ریال3:35:04
6.4234 ریال3:33:05
6.423 ریال3:31:03
6.4213 ریال3:29:04
6.4245 ریال3:27:06
6.4218 ریال3:25:05
6.4218 ریال3:25:05
6.4219 ریال3:23:03
6.422 ریال3:21:06
6.4202 ریال3:19:04
6.4203 ریال3:17:03
6.4206 ریال3:15:06
6.4206 ریال3:15:06
6.4181 ریال3:13:04
6.4225 ریال3:11:03
6.4212 ریال3:09:06
6.4201 ریال3:07:04
6.423 ریال3:05:05
6.423 ریال3:05:04
6.42 ریال3:03:05
6.4225 ریال3:01:04
6.4156 ریال2:59:03
6.4136 ریال2:57:05
6.4161 ریال2:55:05
6.4161 ریال2:55:04
6.4119 ریال2:53:03
6.4184 ریال2:51:05
6.4082 ریال2:49:04
6.4178 ریال2:47:04
6.4104 ریال2:45:07
6.4104 ریال2:45:06
6.4168 ریال2:43:03
6.4179 ریال2:41:03
6.4038 ریال2:39:06
6.4014 ریال2:37:04
6.3994 ریال2:35:04
6.3994 ریال2:35:04
6.3944 ریال2:33:05
6.3896 ریال2:31:03
6.3888 ریال2:29:03
6.3945 ریال2:27:06
6.3896 ریال2:25:05
6.3896 ریال2:25:04
6.3875 ریال2:23:03
6.3902 ریال2:21:05
6.3871 ریال2:19:03
6.3891 ریال2:17:04
6.3885 ریال2:15:06
6.3885 ریال2:15:05
6.3893 ریال2:13:04
6.3924 ریال2:11:04
6.3927 ریال2:09:05
6.3921 ریال2:07:03
6.3945 ریال2:03:04
6.3946 ریال2:01:05
6.3965 ریال1:59:04
6.3982 ریال1:57:05
6.398 ریال1:55:03
6.4055 ریال1:53:03
6.4056 ریال1:51:05
6.4073 ریال1:49:03
6.4054 ریال1:47:03
6.4055 ریال1:45:07
6.4055 ریال1:45:06
6.3969 ریال1:43:03
6.3953 ریال1:39:04
6.3944 ریال1:37:04
6.3936 ریال1:35:04
6.3936 ریال1:35:04
6.3937 ریال1:33:05
6.3928 ریال1:31:05
6.3924 ریال1:29:04
6.3985 ریال1:27:05
6.3989 ریال1:25:04
6.3989 ریال1:25:04
6.3994 ریال1:23:04
6.4033 ریال1:21:06
6.4019 ریال1:19:03
6.3996 ریال1:17:04
6.3998 ریال1:15:07
6.3998 ریال1:15:06
6.4034 ریال1:13:04
6.4036 ریال1:11:03
6.4058 ریال1:09:05
6.4056 ریال1:07:04
6.4073 ریال1:05:04
6.4073 ریال1:05:04
6.4129 ریال1:03:05
6.4127 ریال0:59:04
6.413 ریال0:57:06
6.4094 ریال0:55:05
6.4094 ریال0:55:04
6.4116 ریال0:53:04
6.4113 ریال0:51:06
6.4115 ریال0:49:04
6.4114 ریال0:47:04
6.4201 ریال0:45:08
6.4201 ریال0:45:07
6.4225 ریال0:43:03
6.4254 ریال0:41:03
6.4257 ریال0:39:06
6.4191 ریال0:37:03
6.4118 ریال0:35:04
6.4118 ریال0:35:04
6.4142 ریال0:33:06
6.4085 ریال0:31:04
6.4129 ریال0:29:03
6.4082 ریال0:27:06
6.4104 ریال0:25:05
6.4104 ریال0:25:04
6.411 ریال0:23:03
6.4094 ریال0:19:03
6.4113 ریال0:17:04
6.4156 ریال0:15:08
6.4156 ریال0:15:07
6.4174 ریال0:13:03
6.4144 ریال0:11:03
6.418 ریال0:09:06
6.4203 ریال0:07:04
6.4178 ریال0:05:05
6.4178 ریال0:05:04
6.4204 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات