ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:11.22
  • بالاترین قیمت روز:11.278
  • پایین ترین قیمت روز:10.646
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.865
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۸:۳۸
  • نرخ روز گذشته:10.87
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.35

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.22 ریال9:08:38
11.198 ریال9:04:43
11.223 ریال9:00:39
11.206 ریال8:56:57
11.24 ریال8:52:36
11.203 ریال8:48:40
11.191 ریال8:44:44
11.155 ریال8:40:42
11.164 ریال8:36:37
11.18 ریال8:32:41
11.141 ریال8:28:35
11.156 ریال8:24:35
11.138 ریال8:20:44
11.104 ریال8:16:23
11.211 ریال8:12:47
11.23 ریال8:08:42
11.18 ریال8:04:36
11.25 ریال8:00:26
11.273 ریال7:56:38
11.278 ریال7:52:42
11.247 ریال7:48:38
11.237 ریال7:44:35
11.253 ریال7:40:37
11.261 ریال7:36:41
11.185 ریال7:32:37
11.16 ریال7:28:38
11.079 ریال7:24:38
11.103 ریال7:20:38
11.092 ریال7:16:46
11.16 ریال7:12:37
11.09 ریال7:08:44
11.08 ریال7:04:38
11.044 ریال7:00:48
10.972 ریال6:56:35
10.928 ریال6:52:19
10.844 ریال6:44:45
10.856 ریال6:36:39
10.855 ریال6:32:35
10.887 ریال6:28:23
10.892 ریال6:24:40
10.896 ریال6:20:39
10.905 ریال6:16:42
10.889 ریال6:12:41
10.9 ریال6:08:23
10.885 ریال6:06:06
10.85 ریال6:00:41
10.846 ریال5:56:37
10.828 ریال5:52:42
10.839 ریال5:48:45
10.845 ریال5:44:38
10.8 ریال5:40:47
10.835 ریال5:36:38
10.828 ریال5:32:54
10.811 ریال5:28:37
10.779 ریال5:24:25
10.784 ریال5:20:41
10.817 ریال5:16:42
10.83 ریال5:12:46
10.848 ریال5:08:35
10.869 ریال5:04:43
10.886 ریال5:00:37
10.952 ریال4:56:36
10.901 ریال4:52:23
10.884 ریال4:48:44
10.971 ریال4:44:44
10.997 ریال4:40:41
10.981 ریال4:36:38
11.064 ریال4:32:35
11.108 ریال4:28:36
11.0593 ریال4:24:46
11.061 ریال4:20:45
11.091 ریال4:16:52
11.036 ریال4:12:37
11.024 ریال4:08:40
10.98 ریال4:04:37
10.96 ریال4:00:45
10.966 ریال3:56:38
10.964 ریال3:52:41
10.937 ریال3:48:41
10.955 ریال3:44:35
10.925 ریال3:36:23
10.909 ریال3:32:42
10.91 ریال3:28:35
10.942 ریال3:24:38
10.995 ریال3:20:39
10.99 ریال3:16:36
10.892 ریال3:12:40
10.887 ریال3:08:39
10.867 ریال3:04:40
10.891 ریال3:00:48
10.866 ریال2:56:36
10.983 ریال2:52:40
10.9473 ریال2:48:38
10.894 ریال2:44:38
10.86 ریال2:40:37
10.81 ریال2:36:35
10.798 ریال2:32:37
10.817 ریال2:28:37
10.787 ریال2:24:37
10.773 ریال2:20:41
10.777 ریال2:16:40
10.762 ریال2:12:43
10.797 ریال2:08:36
10.729 ریال2:01:02
10.7472 ریال1:56:37
10.711 ریال1:52:37
10.77 ریال1:48:43
10.708 ریال1:44:34
10.691 ریال1:40:38
10.728 ریال1:36:37
10.767 ریال1:32:36
10.8 ریال1:28:37
10.762 ریال1:24:48
10.751 ریال1:20:36
10.646 ریال1:16:38
10.682 ریال1:12:41
10.6953 ریال1:08:43
10.663 ریال1:04:37
10.704 ریال1:00:43
10.697 ریال0:56:39
10.712 ریال0:53:02
10.741 ریال0:48:39
10.73 ریال0:44:40
10.725 ریال0:40:42
10.764 ریال0:36:38
10.728 ریال0:32:42
10.791 ریال0:28:42
10.776 ریال0:24:40
10.726 ریال0:20:42
10.83 ریال0:16:41
10.85 ریال0:12:23
10.866 ریال0:08:40
10.797 ریال0:04:36
10.865 ریال0:00:40
نظرات