شاخص یاب

ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:1.8072
  • بالاترین قیمت روز:1.9118
  • پایین ترین قیمت روز:1.7909
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8749
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۶:۴۵
  • نرخ روز گذشته:1.8716
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0644

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8072 ریال20:16:45
1.7991 ریال20:12:43
1.7909 ریال20:08:42
1.8221 ریال20:04:34
1.8285 ریال20:00:55
1.8174 ریال19:56:43
1.8274 ریال19:52:40
1.8382 ریال19:48:45
1.8387 ریال19:44:46
1.8555 ریال19:40:46
1.8535 ریال19:36:52
1.864 ریال19:32:50
1.8581 ریال19:28:39
1.8607 ریال19:24:43
1.8592 ریال19:20:45
1.8534 ریال19:16:40
1.855 ریال19:12:31
1.8562 ریال19:08:41
1.8674 ریال19:04:46
1.8635 ریال19:00:49
1.8642 ریال18:52:43
1.8682 ریال18:48:42
1.8646 ریال18:44:43
1.8681 ریال18:40:50
1.8682 ریال18:36:47
1.8669 ریال18:32:45
1.8738 ریال18:24:50
1.8731 ریال18:20:46
1.877 ریال18:16:45
1.8778 ریال18:12:49
1.8821 ریال18:08:43
1.8803 ریال18:04:44
1.8752 ریال18:00:54
1.8747 ریال17:56:41
1.8751 ریال17:52:40
1.875 ریال17:48:43
1.8669 ریال17:44:42
1.8679 ریال17:40:46
1.8713 ریال17:36:43
1.8657 ریال17:32:42
1.8649 ریال17:28:41
1.8563 ریال17:24:48
1.87 ریال17:16:46
1.8712 ریال17:12:42
1.8694 ریال17:08:45
1.8672 ریال17:04:31
1.8693 ریال17:00:55
1.8701 ریال16:56:42
1.8722 ریال16:52:30
1.8703 ریال16:48:46
1.8695 ریال16:44:44
1.8754 ریال16:40:42
1.8847 ریال16:36:31
1.8848 ریال16:32:42
1.8823 ریال16:28:42
1.8843 ریال16:24:44
1.8822 ریال16:20:43
1.8796 ریال16:16:41
1.883 ریال16:12:42
1.8863 ریال16:08:43
1.8818 ریال16:04:41
1.8796 ریال16:00:39
1.878 ریال15:56:43
1.8859 ریال15:52:43
1.8866 ریال15:48:43
1.8869 ریال15:44:41
1.8857 ریال15:40:45
1.8669 ریال15:36:42
1.8617 ریال15:32:33
1.858 ریال15:28:41
1.8627 ریال15:24:51
1.8653 ریال15:20:43
1.8727 ریال15:16:40
1.8715 ریال15:12:43
1.8751 ریال15:08:43
1.879 ریال15:04:44
1.8795 ریال15:00:53
1.8801 ریال14:56:45
1.8848 ریال14:52:42
1.8843 ریال14:48:39
1.8837 ریال14:40:45
1.8869 ریال14:36:42
1.8888 ریال14:32:47
1.8863 ریال14:28:32
1.8842 ریال14:24:42
1.8816 ریال14:20:44
1.8729 ریال14:16:43
1.8719 ریال14:12:43
1.8736 ریال14:08:42
1.8775 ریال14:04:42
1.876 ریال14:00:49
1.8808 ریال13:56:39
1.8854 ریال13:52:42
1.882 ریال13:48:46
1.8773 ریال13:44:39
1.8716 ریال13:40:46
1.8709 ریال13:36:41
1.8759 ریال13:32:33
1.877 ریال13:28:41
1.8734 ریال13:24:43
1.8806 ریال13:20:52
1.8823 ریال13:16:49
1.8799 ریال13:12:31
1.8781 ریال13:08:42
1.885 ریال13:04:42
1.8797 ریال13:00:54
1.8803 ریال12:56:48
1.883 ریال12:52:43
1.8783 ریال12:48:45
1.875 ریال12:44:48
1.8764 ریال12:40:41
1.875 ریال12:36:42
1.8846 ریال12:32:43
1.8825 ریال12:28:40
1.8791 ریال12:24:47
1.8889 ریال12:20:50
1.8911 ریال12:16:40
1.8968 ریال12:12:40
1.896 ریال12:08:47
1.9026 ریال12:04:42
1.9111 ریال12:00:51
1.9084 ریال11:56:32
1.9041 ریال11:52:30
1.9037 ریال11:48:42
1.902 ریال11:44:43
1.9061 ریال11:40:45
1.909 ریال11:36:45
1.9118 ریال11:32:45
1.9095 ریال11:28:31
1.9088 ریال11:24:40
1.9086 ریال11:20:43
1.9066 ریال11:16:41
1.91 ریال11:12:41
1.9058 ریال11:08:41
1.9049 ریال11:04:46
1.9048 ریال11:01:04
1.9059 ریال10:56:40
1.9062 ریال10:52:42
1.9083 ریال10:48:42
1.9061 ریال10:40:42
1.91 ریال10:36:41
1.9064 ریال10:32:47
1.893 ریال10:24:43
1.889 ریال10:20:41
1.8862 ریال10:16:41
1.8858 ریال10:12:41
1.8852 ریال10:08:43
1.8849 ریال10:04:42
1.8814 ریال10:00:51
1.885 ریال9:56:39
1.8885 ریال9:52:40
1.8814 ریال9:48:43
1.8865 ریال9:44:42
1.8872 ریال9:40:56
1.8824 ریال9:36:30
1.8813 ریال9:32:40
1.8795 ریال9:28:39
1.88 ریال9:12:41
1.8807 ریال9:08:40
1.8815 ریال9:04:41
1.8895 ریال9:00:47
1.8858 ریال8:56:31
1.8845 ریال8:52:40
1.8823 ریال8:48:40
1.8815 ریال8:44:30
1.8861 ریال8:40:41
1.8813 ریال8:36:41
1.8839 ریال8:32:40
1.8812 ریال8:28:43
1.8796 ریال8:24:39
1.8809 ریال8:20:48
1.8775 ریال8:16:40
1.8756 ریال8:12:41
1.8781 ریال8:08:39
1.8751 ریال8:04:43
1.8765 ریال8:00:52
1.8775 ریال7:56:43
1.8791 ریال7:52:44
1.8758 ریال7:48:41
1.8791 ریال7:44:40
1.88 ریال7:40:47
1.8801 ریال7:36:47
1.8812 ریال7:32:40
1.882 ریال7:28:30
1.8774 ریال7:24:40
1.8855 ریال7:20:44
1.8782 ریال7:16:49
1.8752 ریال7:12:20
1.8673 ریال7:08:41
1.8649 ریال7:04:42
1.8639 ریال7:00:50
1.8661 ریال6:56:42
1.8664 ریال6:52:41
1.8667 ریال6:48:40
1.8681 ریال6:45:10
1.8725 ریال6:42:21
1.874 ریال6:37:28
1.8696 ریال6:32:39
1.868 ریال6:28:43
1.8696 ریال6:22:32
1.8677 ریال6:18:02
1.8702 ریال6:14:56
1.8677 ریال6:08:41
1.8671 ریال6:04:50
1.8678 ریال6:00:42
1.8655 ریال5:56:43
1.8643 ریال5:52:45
1.8667 ریال5:48:45
1.8754 ریال5:44:45
1.8791 ریال5:40:43
1.8851 ریال5:36:42
1.8872 ریال5:32:46
1.887 ریال5:28:39
1.889 ریال5:24:43
1.8874 ریال5:20:42
1.8875 ریال5:16:40
1.8871 ریال5:08:31
1.8875 ریال5:04:39
1.889 ریال5:00:47
1.8875 ریال4:56:42
1.8888 ریال4:52:48
1.8896 ریال4:48:39
1.8888 ریال4:44:40
1.8943 ریال4:40:41
1.8898 ریال4:36:39
1.8877 ریال4:32:43
1.88 ریال4:28:43
1.8854 ریال4:24:42
1.8827 ریال4:20:43
1.8788 ریال4:16:40
1.877 ریال4:12:48
1.8793 ریال4:08:47
1.8884 ریال4:04:31
1.8859 ریال4:00:57
1.8358 ریال3:56:42
1.8528 ریال3:52:32
1.8458 ریال3:48:42
1.8626 ریال3:44:42
1.8601 ریال3:40:48
1.8674 ریال3:36:41
1.8694 ریال3:32:43
1.8683 ریال3:28:43
1.8643 ریال3:24:31
1.8644 ریال3:20:51
1.8659 ریال3:16:44
1.863 ریال3:12:42
1.8612 ریال3:08:41
1.8676 ریال3:04:41
1.8674 ریال3:00:55
1.8757 ریال2:56:40
1.8731 ریال2:48:43
1.8717 ریال2:44:46
1.8613 ریال2:40:50
1.8681 ریال2:32:40
1.8731 ریال2:28:32
1.8566 ریال2:24:32
1.8572 ریال2:20:45
1.8646 ریال2:16:41
1.844 ریال2:12:43
1.85 ریال2:08:39
1.8562 ریال2:04:45
1.8678 ریال2:00:54
1.8765 ریال1:56:40
1.881 ریال1:52:41
1.8801 ریال1:48:44
1.8884 ریال1:44:30
1.887 ریال1:40:48
1.8811 ریال1:36:39
1.8747 ریال1:32:41
1.8698 ریال1:28:46
1.875 ریال1:24:46
1.8695 ریال1:20:47
1.8693 ریال1:16:39
1.8602 ریال1:12:43
1.8722 ریال1:08:42
1.8834 ریال1:04:41
1.8859 ریال1:00:53
1.8837 ریال0:56:42
1.8892 ریال0:52:42
1.8855 ریال0:48:41
1.8904 ریال0:44:40
1.8934 ریال0:40:47
1.8837 ریال0:36:44
1.8738 ریال0:32:43
1.8792 ریال0:28:32
1.8722 ریال0:24:48
1.8752 ریال0:20:53
1.8772 ریال0:16:39
1.8671 ریال0:12:39
1.8738 ریال0:08:40
1.8749 ریال0:04:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات