شاخص یاب

ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:5.4725
  • بالاترین قیمت روز:5.5285
  • پایین ترین قیمت روز:5.4436
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.452
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۸:۳۷
  • نرخ روز گذشته:5.4521
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0204

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.4725 ریال8:28:37
5.4674 ریال8:24:39
5.4653 ریال8:20:38
5.4682 ریال8:08:43
5.4661 ریال8:04:41
5.4682 ریال7:52:41
5.4667 ریال7:48:38
5.4682 ریال7:44:42
5.4668 ریال7:40:43
5.4661 ریال7:36:26
5.4681 ریال7:28:38
5.4579 ریال7:24:45
5.4436 ریال7:20:27
5.4636 ریال7:12:47
5.4767 ریال7:08:43
5.4883 ریال7:04:26
5.4884 ریال7:00:49
5.4936 ریال6:52:39
5.4915 ریال6:44:43
5.4869 ریال6:36:38
5.4939 ریال6:32:38
5.4913 ریال6:16:57
5.4954 ریال6:12:42
5.499 ریال6:08:26
5.4935 ریال6:04:37
5.4823 ریال5:56:39
5.4867 ریال5:52:39
5.4891 ریال5:48:38
5.4961 ریال5:36:38
5.4931 ریال5:32:39
5.5001 ریال5:28:39
5.5027 ریال5:24:38
5.501 ریال5:16:38
5.5028 ریال5:12:48
5.513 ریال5:08:37
5.5084 ریال5:04:41
5.5152 ریال4:56:38
5.5285 ریال4:52:39
5.5106 ریال4:48:37
5.4874 ریال4:44:38
5.4884 ریال4:36:44
5.4885 ریال4:28:35
5.4847 ریال4:24:46
5.4775 ریال4:16:42
5.4723 ریال4:00:34
5.4728 ریال3:52:25
5.469 ریال3:48:40
5.4665 ریال3:44:38
5.4652 ریال3:40:43
5.4615 ریال3:36:26
5.4614 ریال3:28:38
5.4615 ریال3:16:38
5.465 ریال3:12:36
5.4652 ریال3:08:39
5.4686 ریال3:04:43
5.4673 ریال3:00:33
5.4676 ریال2:56:39
5.4682 ریال2:52:38
5.4799 ریال2:44:39
5.4659 ریال2:36:40
5.4658 ریال2:32:38
5.4655 ریال2:20:39
5.4656 ریال2:16:38
5.4527 ریال2:12:43
5.4473 ریال2:08:39
5.449 ریال1:56:42
5.4443 ریال1:52:25
5.4615 ریال1:48:40
5.4609 ریال1:40:40
5.4615 ریال1:36:38
5.4568 ریال1:28:38
5.4609 ریال1:20:42
5.4624 ریال1:16:37
5.4585 ریال1:08:42
5.4568 ریال1:04:38
5.4603 ریال1:00:41
5.4606 ریال0:52:39
5.4611 ریال0:48:46
5.4641 ریال0:36:40
5.46 ریال0:32:26
5.4632 ریال0:28:37
5.4571 ریال0:20:39
5.452 ریال0:08:36
نظرات