شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.605
  • بالاترین قیمت روز:2.668
  • پایین ترین قیمت روز:2.354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.626
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2.627
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.022

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.605 ریال13:28:12
2.597 ریال6:49:10
2.354 ریال6:48:09
2.597 ریال6:47:10
2.354 ریال6:43:10
2.597 ریال6:42:10
2.354 ریال6:38:16
2.597 ریال6:37:12
2.354 ریال6:14:10
2.597 ریال6:11:10
2.354 ریال6:08:10
2.597 ریال3:05:10
2.668 ریال3:02:09
2.597 ریال3:01:10
2.621 ریال2:59:09
2.668 ریال2:58:10
2.621 ریال2:57:09
2.668 ریال2:54:09
2.621 ریال2:53:09
2.668 ریال2:51:09
2.621 ریال2:50:10
2.668 ریال2:48:08
2.621 ریال2:46:09
2.668 ریال2:45:11
2.621 ریال2:02:08
2.62 ریال2:01:11
2.621 ریال2:00:13
2.618 ریال1:59:09
2.62 ریال1:57:09
2.621 ریال1:56:08
2.618 ریال1:55:10
2.621 ریال1:54:09
2.62 ریال1:51:10
2.618 ریال1:50:10
2.62 ریال1:46:09
2.618 ریال1:45:10
2.621 ریال1:44:09
2.62 ریال1:43:10
2.621 ریال1:23:09
2.619 ریال1:22:10
2.618 ریال1:21:09
2.621 ریال1:19:09
2.619 ریال1:18:08
2.618 ریال1:14:09
2.619 ریال1:13:09
2.618 ریال1:10:10
2.619 ریال1:09:09
2.62 ریال1:08:09
2.618 ریال1:07:09
2.619 ریال1:06:09
2.618 ریال1:04:10
2.619 ریال1:03:09
2.618 ریال1:02:09
2.623 ریال1:00:13
2.622 ریال0:59:09
2.623 ریال0:53:09
2.622 ریال0:52:09
2.623 ریال0:51:10
2.622 ریال0:50:11
2.623 ریال0:48:09
2.626 ریال0:47:09
2.623 ریال0:43:09
2.626 ریال0:42:11
2.623 ریال0:41:10
2.626 ریال0:36:09
2.627 ریال0:35:10
2.626 ریال0:32:09
2.627 ریال0:31:10
2.626 ریال0:28:09
2.627 ریال0:25:11
2.626 ریال0:18:09
2.627 ریال0:16:10
2.626 ریال0:13:10
2.627 ریال0:12:10
2.626 ریال0:11:10
2.625 ریال0:10:11
2.626 ریال0:09:10
2.627 ریال0:08:09
2.626 ریال0:05:09
2.627 ریال0:04:10
2.626 ریال0:03:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات