کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.276
  • بالاترین قیمت روز:2.288
  • پایین ترین قیمت روز:2.272
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.287
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۸:۵۵
  • نرخ روز گذشته:2.288
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.012

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.276 ریال4:38:55
2.274 ریال4:38:53
2.276 ریال4:33:23
2.277 ریال4:31:08
2.279 ریال4:22:13
2.28 ریال4:22:10
2.279 ریال4:22:08
2.28 ریال4:18:31
2.279 ریال4:18:26
2.28 ریال4:18:24
2.279 ریال4:17:53
2.28 ریال4:17:46
2.279 ریال4:17:44
2.28 ریال4:17:42
2.279 ریال4:04:12
2.28 ریال4:04:10
2.279 ریال4:04:08
2.28 ریال4:04:06
2.279 ریال4:04:03
2.28 ریال3:59:21
2.281 ریال3:57:49
2.282 ریال3:57:47
2.281 ریال3:57:43
2.282 ریال3:57:21
2.281 ریال3:57:19
2.282 ریال3:57:17
2.281 ریال3:56:49
2.28 ریال3:52:54
2.279 ریال3:52:50
2.28 ریال3:52:48
2.279 ریال3:52:14
2.277 ریال3:51:47
2.278 ریال3:51:33
2.277 ریال3:51:10
2.278 ریال3:51:08
2.277 ریال3:51:06
2.278 ریال3:50:20
2.277 ریال3:45:25
2.276 ریال3:29:03
2.277 ریال3:28:48
2.276 ریال3:25:21
2.275 ریال3:25:04
2.276 ریال3:15:23
2.275 ریال3:15:15
2.276 ریال3:15:06
2.275 ریال3:12:44
2.276 ریال3:09:51
2.274 ریال3:06:50
2.273 ریال3:04:37
2.272 ریال3:04:20
2.273 ریال3:03:09
2.274 ریال3:01:50
2.273 ریال3:00:54
2.274 ریال3:00:35
2.273 ریال2:59:48
2.274 ریال2:59:32
2.276 ریال2:56:29
2.275 ریال2:56:26
2.276 ریال2:56:22
2.275 ریال2:55:39
2.274 ریال2:55:31
2.276 ریال2:42:35
2.278 ریال2:42:28
2.276 ریال2:42:26
2.278 ریال2:42:24
2.277 ریال2:36:41
2.278 ریال2:36:39
2.277 ریال2:36:35
2.278 ریال2:36:30
2.277 ریال2:36:28
2.278 ریال2:36:26
2.277 ریال2:31:54
2.279 ریال2:31:45
2.276 ریال2:31:15
2.275 ریال2:30:50
2.276 ریال2:30:33
2.277 ریال2:30:29
2.276 ریال2:30:25
2.277 ریال2:30:19
2.276 ریال2:30:17
2.279 ریال1:29:25
2.278 ریال1:29:07
2.279 ریال1:28:39
2.277 ریال1:28:37
2.278 ریال1:28:33
2.276 ریال1:28:24
2.277 ریال1:28:22
2.276 ریال1:28:20
2.277 ریال1:28:09
2.279 ریال1:27:06
2.277 ریال1:25:29
2.279 ریال1:25:22
2.277 ریال1:25:08
2.279 ریال1:23:29
2.277 ریال1:22:48
2.279 ریال1:22:44
2.277 ریال1:22:42
2.279 ریال1:19:21
2.278 ریال1:19:19
2.279 ریال1:19:04
2.28 ریال1:18:54
2.279 ریال1:18:52
2.28 ریال1:18:51
2.279 ریال1:18:49
2.28 ریال1:18:37
2.279 ریال1:18:32
2.28 ریال1:18:30
2.279 ریال1:18:26
2.28 ریال1:15:40
2.281 ریال1:15:38
2.28 ریال1:15:36
2.281 ریال1:13:53
2.282 ریال1:12:39
2.281 ریال1:09:57
2.28 ریال1:09:53
2.281 ریال1:09:51
2.28 ریال1:09:49
2.281 ریال1:09:47
2.28 ریال1:09:43
2.281 ریال1:09:32
2.28 ریال1:03:40
2.281 ریال1:02:33
2.282 ریال1:02:31
2.281 ریال1:02:29
2.282 ریال0:55:37
2.281 ریال0:55:35
2.282 ریال0:55:33
2.281 ریال0:51:43
2.28 ریال0:51:39
2.281 ریال0:51:37
2.28 ریال0:51:35
2.281 ریال0:51:27
2.282 ریال0:48:22
2.281 ریال0:48:20
2.282 ریال0:48:18
2.281 ریال0:46:07
2.28 ریال0:41:50
2.279 ریال0:41:20
2.28 ریال0:38:43
2.281 ریال0:37:07
2.282 ریال0:36:38
2.281 ریال0:34:28
2.28 ریال0:32:45
2.281 ریال0:32:41
2.28 ریال0:32:39
2.281 ریال0:29:22
2.282 ریال0:29:05
2.284 ریال0:25:42
2.285 ریال0:25:20
2.287 ریال0:20:44
2.286 ریال0:20:36
2.287 ریال0:20:30
2.285 ریال0:19:15
2.288 ریال0:19:11
2.287 ریال0:19:09
2.288 ریال0:19:03
2.287 ریال0:18:11
2.286 ریال0:17:56
2.285 ریال0:17:54
2.286 ریال0:17:48
2.287 ریال0:17:32
2.285 ریال0:17:30
2.287 ریال0:17:28
2.285 ریال0:16:43
2.287 ریال0:16:41
2.285 ریال0:16:39
2.287 ریال0:15:30
2.285 ریال0:15:28
2.287 ریال0:15:26
2.285 ریال0:15:09
2.287 ریال0:14:54
2.285 ریال0:14:14
2.286 ریال0:13:34
2.285 ریال0:12:55
2.284 ریال0:12:50
2.285 ریال0:12:49
2.284 ریال0:12:47
2.285 ریال0:12:45
2.287 ریال0:06:39
2.288 ریال0:06:11
2.286 ریال0:05:47
2.287 ریال0:05:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات