کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.382
  • بالاترین قیمت روز:2.417
  • پایین ترین قیمت روز:2.357
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.21%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.399
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۹:۲۳
  • نرخ روز گذشته:2.389
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.382 ریال22:39:23
2.381 ریال22:39:12
2.382 ریال22:37:53
2.381 ریال22:37:24
2.382 ریال22:36:47
2.381 ریال22:34:23
2.38 ریال22:33:00
2.377 ریال22:31:26
2.376 ریال22:30:01
2.375 ریال22:29:52
2.376 ریال22:29:33
2.377 ریال22:26:01
2.38 ریال22:23:28
2.381 ریال22:23:11
2.382 ریال22:19:55
2.383 ریال22:19:38
2.382 ریال22:18:23
2.381 ریال22:17:51
2.38 ریال22:17:33
2.381 ریال22:16:49
2.382 ریال22:16:32
2.383 ریال22:15:52
2.382 ریال22:15:43
2.383 ریال22:14:11
2.384 ریال22:13:03
2.383 ریال22:12:53
2.385 ریال22:12:43
2.383 ریال22:12:32
2.385 ریال22:12:11
2.382 ریال22:10:36
2.383 ریال22:10:27
2.382 ریال22:07:56
2.381 ریال22:07:47
2.382 ریال22:07:11
2.381 ریال22:06:47
2.382 ریال22:05:49
2.381 ریال22:02:36
2.38 ریال22:02:00
2.381 ریال22:01:52
2.38 ریال22:01:35
2.381 ریال21:59:38
2.38 ریال21:59:00
2.378 ریال21:58:44
2.38 ریال21:56:04
2.381 ریال21:55:30
2.382 ریال21:54:48
2.381 ریال21:52:55
2.38 ریال21:52:47
2.381 ریال21:51:13
2.38 ریال21:49:47
2.378 ریال21:49:39
2.381 ریال21:48:20
2.382 ریال21:47:49
2.381 ریال21:47:12
2.38 ریال21:46:37
2.378 ریال21:46:00
2.38 ریال21:45:33
2.381 ریال21:45:12
2.38 ریال21:43:13
2.381 ریال21:42:04
2.38 ریال21:41:30
2.381 ریال21:39:21
2.382 ریال21:39:11
2.38 ریال21:36:34
2.381 ریال21:35:31
2.38 ریال21:34:47
2.377 ریال21:34:11
2.376 ریال21:32:29
2.375 ریال21:32:21
2.373 ریال21:32:00
2.375 ریال21:31:49
2.373 ریال21:31:32
2.375 ریال21:31:23
2.377 ریال21:27:38
2.378 ریال21:27:21
2.38 ریال21:25:49
2.381 ریال21:25:32
2.382 ریال21:25:12
2.381 ریال21:24:26
2.382 ریال21:23:02
2.383 ریال21:18:32
2.384 ریال21:18:22
2.385 ریال21:17:56
2.383 ریال21:17:39
2.382 ریال21:17:31
2.383 ریال21:16:56
2.382 ریال21:16:47
2.381 ریال21:16:38
2.38 ریال21:16:29
2.378 ریال21:15:52
2.38 ریال21:15:26
2.378 ریال21:15:12
2.38 ریال21:14:37
2.379 ریال21:14:21
2.38 ریال21:13:30
2.378 ریال21:13:12
2.381 ریال21:11:54
2.38 ریال21:11:10
2.381 ریال21:10:43
2.382 ریال21:10:25
2.381 ریال21:10:15
2.383 ریال21:08:29
2.382 ریال21:07:58
2.383 ریال21:07:39
2.382 ریال21:07:11
2.383 ریال21:04:21
2.385 ریال21:04:11
2.382 ریال21:02:22
2.384 ریال21:01:59
2.383 ریال21:01:25
2.385 ریال21:01:15
2.383 ریال21:00:56
2.384 ریال21:00:45
2.382 ریال21:00:33
2.381 ریال20:59:28
2.382 ریال20:59:19
2.383 ریال20:59:10
2.381 ریال20:57:30
2.38 ریال20:57:10
2.381 ریال20:55:13
2.38 ریال20:53:37
2.378 ریال20:53:02
2.377 ریال20:52:20
2.376 ریال20:51:11
2.377 ریال20:50:31
2.376 ریال20:49:49
2.377 ریال20:49:23
2.376 ریال20:49:13
2.378 ریال20:49:01
2.377 ریال20:48:52
2.378 ریال20:47:35
2.377 ریال20:47:10
2.381 ریال20:45:22
2.38 ریال20:44:56
2.381 ریال20:43:45
2.38 ریال20:43:29
2.381 ریال20:43:22
2.382 ریال20:42:22
2.381 ریال20:40:36
2.382 ریال20:40:02
2.381 ریال20:38:56
2.38 ریال20:38:38
2.378 ریال20:38:29
2.374 ریال20:38:21
2.377 ریال20:37:21
2.378 ریال20:35:55
2.377 ریال20:35:46
2.382 ریال20:33:19
2.381 ریال20:32:39
2.382 ریال20:32:21
2.385 ریال20:29:36
2.386 ریال20:29:19
2.388 ریال20:29:10
2.386 ریال20:28:30
2.385 ریال20:27:48
2.388 ریال20:27:40
2.389 ریال20:27:11
2.394 ریال20:25:39
2.396 ریال20:24:38
2.397 ریال20:20:42
2.398 ریال20:20:23
2.397 ریال20:16:32
2.398 ریال20:16:23
2.397 ریال20:15:49
2.398 ریال20:15:31
2.397 ریال20:10:45
2.398 ریال20:07:19
2.399 ریال20:07:11
2.398 ریال20:04:31
2.397 ریال20:04:23
2.398 ریال20:03:46
2.397 ریال20:03:37
2.398 ریال20:02:44
2.399 ریال20:02:28
2.397 ریال20:00:31
2.396 ریال19:58:48
2.394 ریال19:58:22
2.396 ریال19:57:31
2.394 ریال19:57:11
2.396 ریال19:56:44
2.397 ریال19:56:27
2.396 ریال19:56:19
2.397 ریال19:55:13
2.398 ریال19:54:03
2.397 ریال19:51:21
2.398 ریال19:51:10
2.399 ریال19:50:22
2.398 ریال19:48:44
2.397 ریال19:46:23
2.398 ریال19:46:00
2.399 ریال19:45:00
2.401 ریال19:44:18
2.402 ریال19:41:46
2.401 ریال19:41:11
2.402 ریال19:38:01
2.401 ریال19:36:57
2.402 ریال19:36:47
2.401 ریال19:36:19
2.402 ریال19:35:20
2.404 ریال19:35:11
2.401 ریال19:34:21
2.402 ریال19:33:28
2.404 ریال19:32:53
2.402 ریال19:32:28
2.404 ریال19:31:44
2.405 ریال19:30:57
2.406 ریال19:30:48
2.407 ریال19:30:38
2.406 ریال19:30:28
2.405 ریال19:30:15
2.401 ریال19:25:54
2.399 ریال19:24:30
2.401 ریال19:22:59
2.398 ریال19:22:02
2.397 ریال19:21:20
2.394 ریال19:21:00
2.393 ریال19:20:52
2.394 ریال19:20:42
2.393 ریال19:20:33
2.394 ریال19:18:47
2.396 ریال19:17:03
2.397 ریال19:14:27
2.396 ریال19:13:48
2.397 ریال19:12:00
2.396 ریال19:11:52
2.397 ریال19:09:53
2.394 ریال19:09:45
2.396 ریال19:08:29
2.397 ریال19:08:20
2.394 ریال19:07:59
2.393 ریال19:05:32
2.392 ریال19:05:23
2.393 ریال19:04:47
2.391 ریال19:04:38
2.393 ریال19:04:20
2.391 ریال19:03:09
2.39 ریال19:03:00
2.389 ریال19:01:59
2.39 ریال19:01:34
2.391 ریال19:01:25
2.393 ریال18:58:29
2.392 ریال18:58:21
2.391 ریال18:58:12
2.393 ریال18:57:47
2.39 ریال18:57:30
2.389 ریال18:56:20
2.39 ریال18:56:11
2.391 ریال18:55:48
2.39 ریال18:55:39
2.391 ریال18:55:31
2.39 ریال18:55:23
2.391 ریال18:55:13
2.389 ریال18:54:57
2.39 ریال18:54:30
2.391 ریال18:54:21
2.393 ریال18:54:11
2.391 ریال18:52:29
2.393 ریال18:52:11
2.391 ریال18:51:57
2.392 ریال18:51:49
2.393 ریال18:50:56
2.394 ریال18:50:32
2.396 ریال18:49:37
2.397 ریال18:48:42
2.398 ریال18:48:00
2.397 ریال18:46:11
2.398 ریال18:44:37
2.397 ریال18:44:11
2.393 ریال18:40:54
2.392 ریال18:40:46
2.391 ریال18:40:25
2.39 ریال18:39:48
2.391 ریال18:39:40
2.389 ریال18:37:36
2.39 ریال18:37:29
2.389 ریال18:37:11
2.39 ریال18:37:00
2.391 ریال18:36:42
2.389 ریال18:36:21
2.39 ریال18:35:56
2.389 ریال18:35:41
2.39 ریال18:35:12
2.391 ریال18:34:28
2.392 ریال18:34:20
2.389 ریال18:33:12
2.386 ریال18:31:22
2.385 ریال18:31:12
2.382 ریال18:29:48
2.381 ریال18:26:56
2.382 ریال18:26:33
2.381 ریال18:26:26
2.382 ریال18:25:57
2.385 ریال18:25:33
2.386 ریال18:25:14
2.388 ریال18:24:57
2.389 ریال18:24:48
2.386 ریال18:24:39
2.388 ریال18:24:30
2.39 ریال18:23:59
2.389 ریال18:22:49
2.386 ریال18:22:35
2.387 ریال18:22:27
2.388 ریال18:22:20
2.386 ریال18:22:10
2.384 ریال18:21:55
2.385 ریال18:21:11
2.381 ریال18:20:11
2.38 ریال18:18:31
2.378 ریال18:17:57
2.381 ریال18:15:48
2.383 ریال18:15:12
2.382 ریال18:14:34
2.381 ریال18:14:19
2.385 ریال18:11:49
2.383 ریال18:11:42
2.384 ریال18:11:35
2.385 ریال18:11:27
2.383 ریال18:10:56
2.385 ریال18:10:40
2.386 ریال18:10:32
2.388 ریال18:10:24
2.389 ریال18:09:57
2.388 ریال18:09:50
2.389 ریال18:08:00
2.39 ریال18:07:53
2.391 ریال18:07:45
2.393 ریال18:06:35
2.394 ریال18:06:27
2.396 ریال18:05:51
2.394 ریال18:05:44
2.393 ریال18:05:11
2.391 ریال18:04:51
2.39 ریال18:04:42
2.391 ریال18:04:34
2.393 ریال18:03:53
2.396 ریال18:03:01
2.397 ریال18:00:44
2.399 ریال18:00:31
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات