بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China)

  • نرخ فعلی:80.05
  • بالاترین قیمت روز:88.15
  • پایین ترین قیمت روز:80.05
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:80.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۷:۵۱
  • نرخ روز گذشته:88.15
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.1

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
80.05 ریال9:07:51
88.15 ریال8:55:54
80.05 ریال8:44:00
88.15 ریال8:38:02
80.05 ریال7:25:46
88.15 ریال7:20:16
80.05 ریال6:56:15
88.15 ریال6:14:25
80.05 ریال4:55:46
88.15 ریال4:37:44
80.05 ریال2:44:22
88.15 ریال2:31:37
80.05 ریال1:01:50
88.15 ریال0:37:50
80.05 ریال0:14:20
نظرات