بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

  • نرخ فعلی:643.25
  • بالاترین قیمت روز:643.5
  • پایین ترین قیمت روز:642.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:642.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:643.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
643.25 ریال0:43:05
643 ریال0:37:05
642.75 ریال0:31:30
643.5 ریال0:25:08
643 ریال0:19:04
642.75 ریال0:13:07
نظرات