شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

  • نرخ فعلی:583.5
  • بالاترین قیمت روز:584.75
  • پایین ترین قیمت روز:573
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:584
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:584.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
583.5 ریال5:28:11
573 ریال5:27:12
583.5 ریال5:23:11
573 ریال5:21:12
583.5 ریال5:17:11
573 ریال5:15:11
582.75 ریال5:14:11
583.5 ریال5:13:10
582.75 ریال5:10:12
573 ریال5:09:10
582.75 ریال4:58:10
584.25 ریال4:57:11
582.75 ریال4:53:10
584.25 ریال4:49:10
582.75 ریال4:48:10
584.25 ریال4:46:10
582.75 ریال4:45:11
584.25 ریال2:14:10
584 ریال2:13:11
584.25 ریال2:06:11
584 ریال2:03:09
584.25 ریال2:02:11
584 ریال1:52:11
584.25 ریال1:51:10
584 ریال1:50:12
584.25 ریال1:49:12
584 ریال1:44:10
584.25 ریال1:43:10
584 ریال1:38:10
584.25 ریال1:36:10
584 ریال1:28:10
584.25 ریال1:27:10
584 ریال1:25:11
584.25 ریال1:22:10
584.5 ریال1:21:10
584.25 ریال1:20:12
584.5 ریال1:19:11
584.25 ریال1:18:10
584.5 ریال1:17:11
584.75 ریال1:16:11
584.25 ریال1:15:12
584.5 ریال1:13:11
584.25 ریال1:12:11
584.5 ریال1:04:11
584.75 ریال1:03:11
584.5 ریال1:02:10
584.25 ریال1:01:12
584.5 ریال1:00:15
584.25 ریال0:59:10
584.5 ریال0:58:11
584.25 ریال0:57:10
584.5 ریال0:56:10
584.25 ریال0:55:11
584.5 ریال0:54:10
584 ریال0:53:10
584.25 ریال0:52:10
584.5 ریال0:51:11
584.25 ریال0:50:12
584 ریال0:47:10
584.25 ریال0:45:12
584 ریال0:44:11
584.25 ریال0:41:10
584 ریال0:40:12
584.25 ریال0:39:11
584 ریال0:36:10
584.25 ریال0:35:12
584 ریال0:32:11
584.25 ریال0:30:12
584 ریال0:12:11
584.5 ریال0:11:12
584 ریال0:10:12
584.75 ریال0:09:11
584 ریال0:08:11
584.75 ریال0:07:11
584 ریال0:05:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات