شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

  • نرخ فعلی:648
  • بالاترین قیمت روز:653.25
  • پایین ترین قیمت روز:648
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:653
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۷:۲۳
  • نرخ روز گذشته:653.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.25

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
648 ریال2:57:23
653.25 ریال2:56:24
648 ریال2:54:22
653.25 ریال1:27:23
652.75 ریال1:26:23
653.25 ریال1:24:23
652.75 ریال1:23:23
653.25 ریال1:22:23
652.75 ریال1:16:24
653 ریال1:15:25
652.75 ریال1:14:26
653 ریال1:12:24
652.75 ریال1:05:27
653 ریال1:04:27
652.75 ریال1:02:27
653 ریال1:01:28
652.75 ریال1:00:40
653 ریال0:58:25
652.75 ریال0:57:27
653 ریال0:55:26
652.75 ریال0:51:25
653 ریال0:50:27
652.75 ریال0:48:27
653 ریال0:40:29
652.75 ریال0:39:25
653 ریال0:37:26
652.75 ریال0:36:32
653 ریال0:28:30
652.75 ریال0:26:24
653 ریال0:24:28
652.75 ریال0:22:26
653 ریال0:20:29
652.75 ریال0:19:27
653 ریال0:12:28
653.25 ریال0:11:27
653 ریال0:10:29
653.25 ریال0:06:24
653 ریال0:05:25
653.25 ریال0:04:27
653 ریال0:03:28
نظرات