شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت کوره

  • نرخ فعلی:2.022
  • بالاترین قیمت روز:2.022
  • پایین ترین قیمت روز:2.0111
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2.0167
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0053

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.022 ریال4:35:12
2.0111 ریال4:34:11
2.022 ریال4:33:12
2.0111 ریال4:32:12
2.022 ریال4:31:12
2.0111 ریال2:52:12
2.0167 ریال2:51:10
2.0111 ریال2:50:13
2.0167 ریال2:48:11
2.0111 ریال2:47:11
2.0167 ریال2:46:10
2.0111 ریال2:45:11
2.0167 ریال2:44:11
2.0111 ریال2:43:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات