صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.7818
  • بالاترین قیمت روز:1.7854
  • پایین ترین قیمت روز:1.762
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7622
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۷:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1.7637
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0181

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7818 ریال6:07:26
1.7818 ریال6:06:15
1.7854 ریال6:04:12
1.7818 ریال5:52:12
1.7854 ریال3:25:12
1.7815 ریال3:24:10
1.7854 ریال3:18:11
1.7815 ریال3:17:12
1.7854 ریال3:15:12
1.7815 ریال3:12:11
1.7854 ریال3:10:12
1.7815 ریال3:09:10
1.7854 ریال3:08:11
1.7815 ریال3:06:10
1.7678 ریال3:05:12
1.7815 ریال3:04:11
1.7678 ریال3:00:14
1.7815 ریال2:59:10
1.7678 ریال2:58:11
1.7815 ریال2:57:11
1.7678 ریال2:04:12
1.763 ریال2:01:13
1.7678 ریال2:00:16
1.7633 ریال1:59:12
1.763 ریال1:56:12
1.7678 ریال1:54:11
1.763 ریال1:52:12
1.7633 ریال1:50:13
1.762 ریال1:49:11
1.7633 ریال1:46:11
1.763 ریال1:45:12
1.7633 ریال1:44:12
1.7636 ریال1:43:11
1.7623 ریال1:39:11
1.762 ریال1:38:10
1.7633 ریال1:37:11
1.762 ریال1:36:11
1.7633 ریال1:35:13
1.7626 ریال1:34:11
1.7623 ریال1:33:12
1.762 ریال1:32:12
1.7623 ریال1:29:11
1.7626 ریال1:28:12
1.7622 ریال1:27:11
1.7623 ریال1:26:11
1.7626 ریال1:25:12
1.7622 ریال1:23:12
1.7626 ریال1:21:11
1.7633 ریال1:20:12
1.7622 ریال1:10:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات