کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار آمریکا / بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:2.1232
  • بالاترین قیمت روز:2.1232
  • پایین ترین قیمت روز:1.6915
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.43
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8832
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.8831
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:12.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2401

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1232 ریال7:38:10
1.6915 ریال7:37:10
2.1232 ریال7:36:10
1.6915 ریال7:34:11
2.1232 ریال7:33:11
1.6915 ریال7:32:10
2.1232 ریال7:31:11
1.6915 ریال2:55:09
1.8867 ریال2:54:10
1.6915 ریال2:51:09
1.8867 ریال2:49:09
1.6915 ریال2:48:10
1.8867 ریال2:05:10
1.8801 ریال2:04:09
1.8867 ریال2:01:11
1.8801 ریال1:57:10
1.8867 ریال1:56:10
1.8801 ریال1:55:10
1.8867 ریال1:51:10
1.8801 ریال1:48:09
1.8867 ریال1:47:09
1.8787 ریال1:46:10
1.8791 ریال1:44:09
1.8801 ریال1:43:09
1.8787 ریال1:41:09
1.8788 ریال1:40:10
1.8791 ریال1:38:10
1.8788 ریال1:37:10
1.8791 ریال1:36:09
1.8798 ریال1:34:10
1.8791 ریال1:31:10
1.8788 ریال1:30:12
1.8791 ریال1:28:11
1.8793 ریال1:27:09
1.8798 ریال1:26:09
1.8791 ریال1:25:10
1.8798 ریال1:24:09
1.8793 ریال1:23:10
1.8798 ریال1:22:09
1.8785 ریال1:21:11
1.8798 ریال1:20:11
1.8785 ریال1:15:10
1.8783 ریال1:14:10
1.8793 ریال1:13:10
1.8785 ریال1:12:09
1.8783 ریال1:10:10
1.8785 ریال1:09:10
1.8783 ریال1:08:10
1.8785 ریال1:05:10
1.8795 ریال1:04:10
1.8785 ریال1:03:11
1.8783 ریال1:02:10
1.879 ریال1:01:10
1.8807 ریال0:59:10
1.879 ریال0:57:11
1.8795 ریال0:56:10
1.8807 ریال0:55:11
1.879 ریال0:54:09
1.8819 ریال0:50:13
1.879 ریال0:49:11
1.8819 ریال0:47:10
1.8807 ریال0:46:10
1.879 ریال0:45:11
1.8826 ریال0:44:11
1.8807 ریال0:42:09
1.8826 ریال0:41:11
1.8829 ریال0:39:11
1.8826 ریال0:38:11
1.8829 ریال0:37:11
1.8819 ریال0:36:11
1.8829 ریال0:31:11
1.8833 ریال0:30:13
1.8826 ریال0:29:11
1.8829 ریال0:24:10
1.8833 ریال0:23:11
1.8829 ریال0:20:12
1.8842 ریال0:18:10
1.8833 ریال0:17:10
1.8831 ریال0:15:11
1.8842 ریال0:14:10
1.8831 ریال0:10:12
1.8832 ریال0:08:09
1.8831 ریال0:07:10
1.8832 ریال0:06:11
1.8831 ریال0:05:13
1.8832 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات