صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:2.1338
  • بالاترین قیمت روز:2.1338
  • پایین ترین قیمت روز:1.905
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.911
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۵۵:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.9107
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:11.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2231

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1338 ریال1:55:14
1.905 ریال1:54:12
2.1338 ریال1:50:14
1.905 ریال1:48:13
2.1338 ریال1:45:13
1.905 ریال1:03:12
1.9076 ریال1:02:13
1.905 ریال1:01:11
1.9076 ریال1:00:13
1.9083 ریال0:59:12
1.905 ریال0:58:11
1.9083 ریال0:57:17
1.905 ریال0:56:13
1.9083 ریال0:55:12
1.905 ریال0:52:11
1.9083 ریال0:51:13
1.905 ریال0:50:12
1.9083 ریال0:43:12
1.9086 ریال0:41:13
1.9083 ریال0:40:13
1.9086 ریال0:38:11
1.9087 ریال0:37:11
1.9086 ریال0:36:13
1.9083 ریال0:34:14
1.9087 ریال0:32:13
1.9086 ریال0:28:13
1.9081 ریال0:27:13
1.9087 ریال0:26:14
1.9086 ریال0:25:13
1.9081 ریال0:23:13
1.9087 ریال0:22:12
1.91 ریال0:21:13
1.9087 ریال0:20:14
1.9102 ریال0:19:12
1.9078 ریال0:17:12
1.91 ریال0:16:12
1.9087 ریال0:15:14
1.9078 ریال0:14:11
1.9102 ریال0:11:11
1.9087 ریال0:09:13
1.9105 ریال0:08:12
1.9103 ریال0:06:13
1.9107 ریال0:05:11
1.9103 ریال0:04:13
1.911 ریال0:03:12
نظرات