صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.8841
  • بالاترین قیمت روز:1.8841
  • پایین ترین قیمت روز:1.8811
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8838
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:1.8837
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8841 ریال2:02:35
1.884 ریال2:01:35
1.8841 ریال1:58:33
1.883 ریال1:57:34
1.8841 ریال1:54:13
1.884 ریال1:52:12
1.8841 ریال1:51:12
1.8819 ریال1:50:13
1.884 ریال1:47:12
1.8821 ریال1:45:14
1.8819 ریال1:42:13
1.8821 ریال1:41:12
1.8819 ریال1:40:13
1.884 ریال1:39:13
1.8821 ریال1:38:12
1.8819 ریال1:37:13
1.8821 ریال1:36:12
1.8832 ریال1:35:12
1.8821 ریال1:34:12
1.8831 ریال1:32:14
1.8821 ریال1:30:16
1.8832 ریال1:28:13
1.8839 ریال1:27:13
1.8832 ریال1:26:13
1.8819 ریال1:25:12
1.8832 ریال1:22:12
1.8828 ریال1:21:12
1.8831 ریال1:20:13
1.8832 ریال1:19:13
1.8839 ریال1:18:11
1.8828 ریال1:15:12
1.8839 ریال1:14:13
1.8828 ریال1:13:13
1.8815 ریال1:12:12
1.8823 ریال1:11:11
1.8839 ریال1:10:13
1.8815 ریال1:08:13
1.8828 ریال1:06:12
1.8815 ریال1:05:13
1.8823 ریال1:04:13
1.8815 ریال1:03:13
1.8811 ریال1:01:11
1.8815 ریال1:00:14
1.8811 ریال0:58:13
1.8815 ریال0:56:12
1.8811 ریال0:55:14
1.8815 ریال0:54:13
1.8811 ریال0:52:12
1.8815 ریال0:48:11
1.8811 ریال0:47:11
1.8815 ریال0:45:12
1.8811 ریال0:44:13
1.8817 ریال0:42:13
1.8815 ریال0:39:13
1.8813 ریال0:38:13
1.8815 ریال0:37:14
1.8817 ریال0:36:13
1.8813 ریال0:35:13
1.8823 ریال0:33:13
1.8817 ریال0:32:14
1.8815 ریال0:30:15
1.8813 ریال0:29:12
1.8811 ریال0:27:14
1.8822 ریال0:26:14
1.8811 ریال0:25:14
1.8817 ریال0:24:13
1.8822 ریال0:23:13
1.8811 ریال0:22:13
1.8821 ریال0:21:13
1.8813 ریال0:20:14
1.8811 ریال0:19:12
1.8821 ریال0:16:14
1.8825 ریال0:15:13
1.8823 ریال0:14:13
1.8824 ریال0:13:12
1.8825 ریال0:12:13
1.8834 ریال0:11:13
1.8825 ریال0:10:14
1.8821 ریال0:09:12
1.8825 ریال0:08:13
1.8821 ریال0:07:12
1.8825 ریال0:06:13
1.8821 ریال0:03:14
1.8838 ریال0:02:14
نظرات