کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.847
  • بالاترین قیمت روز:1.8475
  • پایین ترین قیمت روز:1.8439
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8442
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۸:۴۰
  • نرخ روز گذشته:1.843
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.847 ریال0:38:40
1.8469 ریال0:38:38
1.847 ریال0:38:21
1.8469 ریال0:38:16
1.8463 ریال0:37:56
1.846 ریال0:37:53
1.8463 ریال0:37:50
1.846 ریال0:36:41
1.8462 ریال0:36:39
1.846 ریال0:36:37
1.8462 ریال0:36:34
1.846 ریال0:36:32
1.847 ریال0:36:29
1.8462 ریال0:36:26
1.8468 ریال0:36:17
1.8466 ریال0:36:15
1.8465 ریال0:35:46
1.8462 ریال0:35:44
1.846 ریال0:35:35
1.8465 ریال0:35:10
1.846 ریال0:35:04
1.8462 ریال0:34:56
1.8465 ریال0:34:38
1.846 ریال0:34:36
1.8462 ریال0:34:31
1.846 ریال0:34:25
1.8462 ریال0:34:20
1.846 ریال0:34:14
1.8461 ریال0:34:11
1.846 ریال0:34:05
1.8461 ریال0:33:50
1.8465 ریال0:33:41
1.8462 ریال0:33:38
1.8465 ریال0:33:35
1.8462 ریال0:33:31
1.8465 ریال0:33:17
1.846 ریال0:33:13
1.8461 ریال0:33:11
1.846 ریال0:33:08
1.8461 ریال0:33:04
1.846 ریال0:32:57
1.8455 ریال0:32:51
1.846 ریال0:32:49
1.8455 ریال0:32:44
1.846 ریال0:32:39
1.8455 ریال0:32:36
1.8458 ریال0:32:34
1.846 ریال0:32:32
1.8458 ریال0:32:27
1.846 ریال0:32:09
1.8455 ریال0:31:52
1.8458 ریال0:31:45
1.8459 ریال0:31:35
1.8465 ریال0:30:25
1.8462 ریال0:29:01
1.8465 ریال0:28:34
1.8462 ریال0:28:07
1.8465 ریال0:27:44
1.8463 ریال0:27:22
1.8465 ریال0:26:56
1.846 ریال0:26:45
1.8465 ریال0:26:33
1.8461 ریال0:26:28
1.846 ریال0:26:25
1.8461 ریال0:26:20
1.846 ریال0:25:50
1.8463 ریال0:25:30
1.846 ریال0:25:00
1.8463 ریال0:24:49
1.8465 ریال0:24:34
1.846 ریال0:24:13
1.8465 ریال0:23:07
1.8455 ریال0:22:49
1.8457 ریال0:22:32
1.846 ریال0:22:06
1.8465 ریال0:21:49
1.8464 ریال0:21:38
1.8465 ریال0:21:27
1.8468 ریال0:21:09
1.847 ریال0:20:22
1.8475 ریال0:19:24
1.8474 ریال0:19:13
1.847 ریال0:18:09
1.8468 ریال0:17:49
1.847 ریال0:17:40
1.8468 ریال0:17:30
1.847 ریال0:17:24
1.8465 ریال0:17:16
1.847 ریال0:16:57
1.8465 ریال0:16:51
1.847 ریال0:16:31
1.8469 ریال0:16:24
1.847 ریال0:16:03
1.8468 ریال0:15:53
1.847 ریال0:15:46
1.8468 ریال0:15:42
1.8465 ریال0:15:25
1.8463 ریال0:15:18
1.8464 ریال0:15:07
1.846 ریال0:14:58
1.8459 ریال0:14:52
1.8465 ریال0:13:56
1.846 ریال0:13:49
1.8457 ریال0:13:39
1.8455 ریال0:13:30
1.8457 ریال0:13:28
1.8455 ریال0:13:24
1.846 ریال0:13:16
1.8461 ریال0:13:10
1.846 ریال0:12:46
1.8455 ریال0:12:41
1.8456 ریال0:12:33
1.8455 ریال0:12:28
1.8459 ریال0:12:21
1.846 ریال0:12:16
1.8461 ریال0:11:55
1.846 ریال0:11:42
1.8463 ریال0:11:34
1.8455 ریال0:11:19
1.8453 ریال0:11:12
1.8448 ریال0:11:05
1.8447 ریال0:11:01
1.845 ریال0:10:47
1.8452 ریال0:10:39
1.8456 ریال0:10:33
1.845 ریال0:10:12
1.8447 ریال0:09:43
1.8444 ریال0:09:25
1.8442 ریال0:09:16
1.844 ریال0:08:53
1.8439 ریال0:08:49
1.844 ریال0:08:37
1.8445 ریال0:07:49
1.8448 ریال0:07:46
1.845 ریال0:07:16
1.8445 ریال0:07:09
1.8447 ریال0:07:07
1.8445 ریال0:07:04
1.8447 ریال0:06:52
1.845 ریال0:06:50
1.8445 ریال0:06:47
1.845 ریال0:06:45
1.8445 ریال0:06:40
1.845 ریال0:06:34
1.8451 ریال0:06:30
1.845 ریال0:06:26
1.8451 ریال0:06:24
1.845 ریال0:05:46
1.8445 ریال0:05:31
1.8449 ریال0:05:28
1.8445 ریال0:05:24
1.8449 ریال0:05:21
1.8445 ریال0:05:13
1.8442 ریال0:05:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات