شاخص یاب

بازار آمریکا / اتانول

  • نرخ فعلی:1.365
  • بالاترین قیمت روز:1.369
  • پایین ترین قیمت روز:1.365
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.365
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.369
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اتانول در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اتانول در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.365 ریال15:55:15
1.369 ریال15:54:14
1.365 ریال15:52:14
1.369 ریال15:49:13
1.365 ریال15:48:16
1.369 ریال15:42:14
1.365 ریال15:41:17
نظرات