شاخص یاب

بازار آمریکا / اتانول

  • نرخ فعلی:1.415
  • بالاترین قیمت روز:1.431
  • پایین ترین قیمت روز:1.41
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.418
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۱:۲۴
  • نرخ روز گذشته:1.431
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.016

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اتانول در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اتانول در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.415 ریال19:51:24
1.417 ریال19:48:24
1.415 ریال19:46:24
1.417 ریال19:45:25
1.415 ریال19:44:25
1.417 ریال19:43:25
1.415 ریال19:41:24
1.417 ریال19:40:26
1.415 ریال19:32:29
1.41 ریال19:31:27
1.415 ریال19:29:24
1.41 ریال19:28:25
1.415 ریال19:27:23
1.41 ریال19:26:25
1.415 ریال19:25:25
1.412 ریال19:24:24
1.415 ریال19:23:24
1.412 ریال19:22:25
1.41 ریال19:21:24
1.415 ریال19:18:23
1.412 ریال19:17:24
1.415 ریال19:16:24
1.41 ریال19:15:25
1.412 ریال19:14:23
1.41 ریال19:12:26
1.412 ریال19:09:23
1.414 ریال19:08:24
1.413 ریال19:07:27
1.412 ریال19:06:25
1.414 ریال19:05:26
1.412 ریال19:02:27
1.417 ریال19:01:29
1.414 ریال18:59:24
1.417 ریال18:58:23
1.414 ریال18:57:24
1.417 ریال18:55:24
1.414 ریال18:54:24
1.417 ریال18:53:26
1.414 ریال18:52:23
1.417 ریال18:51:25
1.413 ریال18:50:29
1.417 ریال18:39:24
1.418 ریال18:38:24
1.417 ریال18:36:26
1.418 ریال18:33:27
1.417 ریال18:32:28
1.431 ریال18:31:26
1.417 ریال18:29:24
1.431 ریال18:28:26
1.418 ریال18:27:24
1.431 ریال18:26:24
1.417 ریال18:25:26
1.418 ریال18:24:27
1.431 ریال18:23:25
1.418 ریال18:22:23
نظرات