شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini)

  • نرخ فعلی:3.827
  • بالاترین قیمت روز:3.827
  • پایین ترین قیمت روز:3.825
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.825
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۶:۱۲
  • نرخ روز گذشته:3.795
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.827 ریال5:26:12
3.825 ریال5:25:14
3.827 ریال5:22:11
3.825 ریال5:21:12
3.827 ریال5:19:11
3.825 ریال5:18:15
3.827 ریال5:14:12
3.825 ریال5:13:12
3.827 ریال5:11:11
3.825 ریال2:55:13
3.827 ریال2:54:12
3.825 ریال2:53:11
3.827 ریال2:52:12
3.825 ریال2:50:15
3.827 ریال2:48:12
3.825 ریال2:47:12
3.827 ریال2:45:13
3.825 ریال2:44:11
3.827 ریال2:42:14
3.825 ریال2:41:12
3.827 ریال2:40:13
3.825 ریال2:37:12
3.827 ریال2:32:12
3.825 ریال2:29:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات