شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini)

  • نرخ فعلی:2.946
  • بالاترین قیمت روز:2.95
  • پایین ترین قیمت روز:2.945
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2.945
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.946 ریال5:12:12
2.945 ریال5:11:13
2.946 ریال5:00:15
2.945 ریال4:59:13
2.946 ریال4:58:11
2.945 ریال1:51:12
2.95 ریال1:50:13
2.945 ریال1:47:12
2.95 ریال1:40:13
2.945 ریال1:39:13
2.95 ریال0:16:14
2.945 ریال0:15:13
2.95 ریال0:14:13
2.945 ریال0:10:14
2.95 ریال0:09:12
2.945 ریال0:08:13
2.95 ریال0:07:12
2.945 ریال0:06:13
2.95 ریال0:03:14
نظرات