کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini)

  • نرخ فعلی:2.514
  • بالاترین قیمت روز:2.514
  • پایین ترین قیمت روز:2.37
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.415
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۳۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:2.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.104

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.514 ریال7:38:10
2.37 ریال7:37:10
2.514 ریال7:36:10
2.37 ریال7:34:11
2.514 ریال7:33:11
2.37 ریال7:32:10
2.514 ریال7:31:11
2.37 ریال6:44:10
2.514 ریال6:43:11
2.37 ریال6:42:10
2.514 ریال6:40:11
2.37 ریال6:29:10
2.514 ریال3:13:09
2.385 ریال3:12:09
2.514 ریال3:10:11
2.385 ریال2:55:09
2.41 ریال2:54:10
2.385 ریال2:51:09
2.41 ریال2:49:09
2.385 ریال2:48:10
2.41 ریال2:05:10
2.395 ریال2:04:09
2.41 ریال2:01:11
2.395 ریال1:57:10
2.41 ریال1:56:10
2.395 ریال1:55:10
2.41 ریال1:51:10
2.395 ریال1:48:09
2.41 ریال1:47:09
2.395 ریال1:28:11
2.4 ریال1:27:09
2.395 ریال1:24:09
2.4 ریال1:23:10
2.395 ریال1:22:09
2.4 ریال1:21:11
2.395 ریال1:20:11
2.4 ریال1:15:10
2.405 ریال1:14:10
2.4 ریال1:12:09
2.405 ریال1:10:10
2.4 ریال1:09:10
2.405 ریال1:08:10
2.4 ریال1:03:11
2.405 ریال1:02:10
2.4 ریال0:45:11
2.405 ریال0:44:11
2.4 ریال0:42:09
2.405 ریال0:41:11
2.415 ریال0:39:11
2.405 ریال0:38:11
2.415 ریال0:37:11
2.4 ریال0:36:11
2.415 ریال0:30:13
2.405 ریال0:29:11
2.415 ریال0:17:10
2.41 ریال0:15:11
2.415 ریال0:14:10
2.41 ریال0:10:12
2.415 ریال0:08:09
2.41 ریال0:07:10
2.415 ریال0:06:11
2.41 ریال0:05:13
2.415 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات