شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini)

  • نرخ فعلی:55.175
  • بالاترین قیمت روز:55.4
  • پایین ترین قیمت روز:54.925
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:55.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:55.35
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.175

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
55.175 ریال12:26:11
54.925 ریال12:25:13
55.1 ریال12:24:13
55.075 ریال12:23:11
54.975 ریال12:20:13
55.1 ریال12:19:11
55.075 ریال12:18:11
54.975 ریال12:17:12
55.025 ریال12:16:11
54.975 ریال12:15:13
55.1 ریال12:14:14
54.925 ریال12:13:12
55.025 ریال12:12:12
54.975 ریال12:11:12
55.175 ریال12:10:16
54.925 ریال12:09:12
54.975 ریال12:08:11
55.225 ریال12:06:12
55.025 ریال12:05:12
55.225 ریال12:04:13
55.2 ریال12:02:12
55.025 ریال12:00:19
55.225 ریال11:59:11
55.025 ریال11:58:11
55.175 ریال11:57:11
55.225 ریال11:56:11
55.175 ریال11:55:12
55.275 ریال11:53:11
55.225 ریال11:51:12
55.275 ریال11:50:14
55.225 ریال11:49:12
55.25 ریال11:48:13
55.225 ریال11:47:12
55.275 ریال11:46:12
55.3 ریال11:45:13
55.275 ریال11:44:12
55.3 ریال11:43:12
55.25 ریال11:40:15
55.3 ریال11:39:12
55.275 ریال11:36:12
55.25 ریال11:35:12
55.275 ریال11:34:13
55.3 ریال11:33:11
55.25 ریال11:31:12
55.325 ریال11:30:16
55.275 ریال11:29:11
55.25 ریال11:28:12
55.325 ریال11:26:13
55.275 ریال11:25:12
55.325 ریال11:14:11
55.3 ریال11:13:11
55.325 ریال11:11:11
55.3 ریال11:10:13
55.325 ریال11:09:11
55.3 ریال11:08:10
55.325 ریال11:07:11
55.3 ریال11:06:12
55.325 ریال11:03:10
55.3 ریال11:01:13
55.275 ریال11:00:17
55.3 ریال10:59:10
55.325 ریال10:58:11
55.3 ریال10:57:10
55.275 ریال10:55:11
55.3 ریال10:53:10
55.275 ریال10:52:12
55.3 ریال10:51:11
55.275 ریال10:50:13
55.25 ریال10:47:11
55.275 ریال10:46:12
55.25 ریال10:28:10
55.21 ریال10:27:11
55.25 ریال10:21:11
55.21 ریال10:16:12
55.25 ریال10:14:10
55.21 ریال2:57:09
55.35 ریال2:56:09
55.21 ریال2:55:10
55.35 ریال2:53:10
55.21 ریال2:51:09
55.35 ریال2:50:11
55.21 ریال2:47:10
55.35 ریال2:05:10
55.275 ریال2:04:09
55.35 ریال2:03:09
55.275 ریال2:02:10
55.35 ریال2:00:15
55.275 ریال1:59:10
55.35 ریال1:58:11
55.275 ریال1:57:10
55.25 ریال1:56:10
55.275 ریال1:54:10
55.25 ریال1:53:10
55.275 ریال1:51:10
55.25 ریال1:50:11
55.275 ریال1:49:09
55.25 ریال1:48:10
55.3 ریال1:47:09
55.275 ریال1:45:11
55.3 ریال1:43:10
55.225 ریال1:41:10
55.25 ریال1:38:09
55.325 ریال1:36:10
55.225 ریال1:34:09
55.25 ریال1:33:10
55.325 ریال1:32:10
55.3 ریال1:31:10
55.325 ریال1:29:10
55.25 ریال1:28:09
55.3 ریال1:27:10
55.375 ریال1:26:10
55.25 ریال1:25:11
55.325 ریال1:24:09
55.35 ریال1:23:10
55.25 ریال1:22:10
55.325 ریال1:21:09
55.35 ریال1:20:11
55.325 ریال1:16:09
55.3 ریال1:15:11
55.25 ریال1:14:10
55.325 ریال1:13:09
55.35 ریال1:12:10
55.325 ریال1:07:09
55.35 ریال1:06:10
55.325 ریال1:02:09
55.375 ریال1:01:10
55.325 ریال0:59:09
55.4 ریال0:58:09
55.325 ریال0:57:09
55.35 ریال0:56:09
55.375 ریال0:55:10
55.4 ریال0:53:10
55.375 ریال0:52:09
55.4 ریال0:50:11
55.375 ریال0:49:09
55.4 ریال0:29:10
55.375 ریال0:28:09
55.4 ریال0:25:10
55.375 ریال0:23:10
55.4 ریال0:21:10
55.375 ریال0:20:11
55.35 ریال0:17:10
55.375 ریال0:16:09
55.35 ریال0:14:09
55.4 ریال0:12:09
55.375 ریال0:11:10
55.35 ریال0:10:11
55.3 ریال0:09:10
55.35 ریال0:04:10
55.3 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات