شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini)

  • نرخ فعلی:65.91
  • بالاترین قیمت روز:65.95
  • پایین ترین قیمت روز:65.85
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:65.925
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:66
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.09

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.91 ریال5:12:12
65.9 ریال5:11:13
65.91 ریال5:00:15
65.9 ریال4:59:13
65.91 ریال4:58:11
65.9 ریال2:58:13
65.91 ریال2:57:13
65.9 ریال2:56:11
65.91 ریال2:53:12
65.9 ریال2:52:13
65.91 ریال2:48:13
65.9 ریال2:47:12
65.91 ریال2:02:35
65.95 ریال2:01:35
65.91 ریال1:58:33
65.9 ریال1:57:34
65.91 ریال1:54:13
65.95 ریال1:52:12
65.91 ریال1:51:12
65.925 ریال1:50:13
65.95 ریال1:47:12
65.925 ریال1:40:13
65.95 ریال1:38:12
65.925 ریال1:36:12
65.875 ریال1:35:12
65.925 ریال1:34:12
65.875 ریال1:32:14
65.925 ریال1:30:16
65.875 ریال1:26:13
65.925 ریال1:25:12
65.875 ریال1:13:13
65.85 ریال1:11:11
65.875 ریال1:10:13
65.85 ریال1:08:13
65.875 ریال1:06:12
65.85 ریال0:58:13
65.9 ریال0:57:13
65.85 ریال0:51:13
65.9 ریال0:50:14
65.85 ریال0:47:11
65.9 ریال0:45:12
65.85 ریال0:42:13
65.9 ریال0:39:13
65.875 ریال0:38:13
65.9 ریال0:37:14
65.85 ریال0:36:13
65.875 ریال0:35:13
65.9 ریال0:33:13
65.85 ریال0:32:14
65.9 ریال0:30:15
65.875 ریال0:27:14
65.95 ریال0:26:14
65.875 ریال0:25:14
65.85 ریال0:24:13
65.95 ریال0:23:13
65.875 ریال0:22:13
65.95 ریال0:21:13
65.875 ریال0:19:12
65.95 ریال0:15:13
65.9 ریال0:14:13
65.95 ریال0:03:14
65.925 ریال0:02:14
نظرات