شاخص یاب

بازار آمریکا / روغن پالم

  • نرخ فعلی:582.25
  • بالاترین قیمت روز:582.25
  • پایین ترین قیمت روز:579.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:582.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:579.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.5

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روغن پالم در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روغن پالم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
582.25 ریال17:53:23
579.75 ریال17:52:27
582.25 ریال17:51:25
نظرات