صفحات مرتبط

بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE)

  • نرخ فعلی:67.78
  • بالاترین قیمت روز:67.8
  • پایین ترین قیمت روز:67.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:67.79
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۹:۰۵
  • نرخ روز گذشته:67.82
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
67.78 ریال0:49:05
67.8 ریال0:43:05
67.75 ریال0:37:05
67.78 ریال0:31:30
67.8 ریال0:25:08
67.75 ریال0:19:04
67.78 ریال0:13:07
67.79 ریال0:01:36
نظرات