صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE)

  • نرخ فعلی:65.69
  • بالاترین قیمت روز:65.75
  • پایین ترین قیمت روز:65.62
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:65.67
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۷:۲۳
  • نرخ روز گذشته:65.66
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.69 ریال2:57:23
65.75 ریال2:56:24
65.69 ریال2:54:22
65.75 ریال2:53:22
65.72 ریال2:52:23
65.75 ریال2:51:21
65.72 ریال2:50:24
65.75 ریال2:48:23
65.72 ریال2:47:22
65.75 ریال2:45:21
65.72 ریال2:43:23
65.75 ریال2:42:22
65.72 ریال2:41:22
65.75 ریال2:40:23
65.72 ریال2:36:22
65.75 ریال2:35:26
65.72 ریال2:10:22
65.71 ریال2:09:24
65.72 ریال2:08:24
65.71 ریال2:07:25
65.72 ریال2:05:26
65.71 ریال2:00:35
65.67 ریال1:58:22
65.72 ریال1:57:24
65.71 ریال1:56:27
65.69 ریال1:55:25
65.67 ریال1:54:24
65.71 ریال1:52:26
65.69 ریال1:51:23
65.71 ریال1:49:25
65.68 ریال1:48:23
65.69 ریال1:47:24
65.68 ریال1:42:25
65.65 ریال1:41:23
65.68 ریال1:40:25
65.65 ریال1:39:23
65.68 ریال1:35:26
65.69 ریال1:34:25
65.68 ریال1:33:24
65.69 ریال1:31:26
65.65 ریال1:29:24
65.68 ریال1:27:23
65.64 ریال1:26:23
65.65 ریال1:24:23
65.64 ریال1:23:23
65.65 ریال1:22:23
65.64 ریال1:16:24
65.66 ریال1:15:25
65.64 ریال1:14:26
65.66 ریال1:12:24
65.64 ریال1:09:23
65.65 ریال1:08:25
65.64 ریال1:05:27
65.66 ریال1:04:27
65.62 ریال1:03:29
65.65 ریال1:02:27
65.66 ریال1:01:28
65.62 ریال1:00:40
65.67 ریال0:58:25
65.64 ریال0:57:27
65.67 ریال0:55:26
65.64 ریال0:54:25
65.65 ریال0:51:25
65.64 ریال0:50:27
65.65 ریال0:49:26
65.62 ریال0:48:27
65.67 ریال0:45:30
65.64 ریال0:44:26
65.62 ریال0:43:24
65.64 ریال0:42:26
65.67 ریال0:40:29
65.63 ریال0:39:25
65.64 ریال0:38:25
65.63 ریال0:36:32
65.64 ریال0:32:30
65.63 ریال0:31:28
65.62 ریال0:30:32
65.63 ریال0:26:24
65.68 ریال0:25:26
65.63 ریال0:22:26
65.67 ریال0:21:28
65.68 ریال0:20:29
65.63 ریال0:18:26
65.68 ریال0:17:28
65.63 ریال0:15:28
65.66 ریال0:14:28
65.67 ریال0:11:27
65.68 ریال0:10:29
65.67 ریال0:03:28
نظرات