صفحات مرتبط

نفت خام (WTI)

  • نرخ فعلی:67.62
  • بالاترین قیمت روز:67.77
  • پایین ترین قیمت روز:67.52
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:67.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۹:۴۳
  • نرخ روز گذشته:67.69
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.07

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
67.56 ریال1:07:26
67.57 ریال1:07:22
67.56 ریال1:07:18
67.57 ریال1:07:14
67.58 ریال1:07:09
67.59 ریال1:06:40
67.58 ریال1:06:32
67.57 ریال1:06:21
67.58 ریال1:05:37
67.59 ریال1:05:22
67.58 ریال1:05:18
67.59 ریال1:03:16
67.58 ریال1:03:04
67.62 ریال1:02:58
67.6 ریال1:02:35
67.61 ریال1:02:31
67.6 ریال1:02:23
67.62 ریال1:02:14
67.61 ریال1:01:57
67.6 ریال1:01:49
67.61 ریال1:01:45
67.6 ریال1:01:33
67.59 ریال1:01:13
67.6 ریال1:00:23
67.61 ریال1:00:13
67.62 ریال0:59:43
67.61 ریال0:59:36
67.62 ریال0:59:32
67.6 ریال0:59:16
67.61 ریال0:59:08
67.6 ریال0:58:55
67.59 ریال0:58:13
67.58 ریال0:57:05
67.59 ریال0:56:52
67.58 ریال0:56:48
67.59 ریال0:56:37
67.56 ریال0:56:29
67.58 ریال0:54:39
67.57 ریال0:53:28
67.58 ریال0:53:05
67.6 ریال0:52:04
67.61 ریال0:50:55
67.6 ریال0:50:51
67.59 ریال0:50:47
67.61 ریال0:50:35
67.59 ریال0:50:15
67.6 ریال0:49:56
67.61 ریال0:49:25
67.6 ریال0:49:17
67.61 ریال0:49:09
67.62 ریال0:48:42
67.61 ریال0:48:27
67.62 ریال0:47:04