صفحات مرتبط

نفت خام (WTI)

  • سکه فروشان مجاز62.42
  • بالاترین قیمت روز:62.42
  • پایین ترین قیمت روز:62.02
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:62.34
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۹:۵۳
  • نرخ روز گذشته:62.41
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01