کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نفت خام (WTI)

  • نرخ فعلی:57.88
  • بالاترین قیمت روز:61.41
  • پایین ترین قیمت روز:57.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:61.27
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۱۰:۳۴
  • نرخ روز گذشته:61.24
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.36