شاخص یاب

پوند مصر / دلار

  • نرخ فعلی:0.0559
  • بالاترین قیمت روز:0.0559
  • پایین ترین قیمت روز:0.0558
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0558
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۲:۳۸
  • نرخ روز گذشته:0.0559
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0559 ریال17:22:38
0.0559 ریال17:21:34
0.0559 ریال17:20:37
0.0558 ریال17:18:30
0.0558 ریال17:17:46
0.0559 ریال17:11:32
0.0559 ریال17:10:27
0.0559 ریال17:09:31
0.0558 ریال17:07:32
0.0558 ریال17:06:40
0.0559 ریال15:57:32
0.0559 ریال15:56:39
0.0559 ریال15:55:27
0.0558 ریال15:52:31
0.0559 ریال14:41:40
0.0559 ریال14:40:30
0.0559 ریال14:39:26
0.0558 ریال14:36:36
0.0559 ریال14:13:25
0.0559 ریال14:12:26
0.0559 ریال14:11:33
0.0558 ریال14:09:32
0.0558 ریال14:08:40
0.0559 ریال11:47:46
0.0559 ریال11:46:39
0.0559 ریال11:45:46
0.0558 ریال11:42:46
0.0559 ریال10:44:32
0.0559 ریال10:43:23
0.0559 ریال10:42:30
0.0558 ریال10:40:19
0.0558 ریال10:39:22
0.0559 ریال10:13:30
0.0559 ریال10:12:31
0.0559 ریال10:11:34
0.0558 ریال10:08:35
0.0559 ریال5:55:14
0.0559 ریال5:54:15
0.0559 ریال5:53:21
0.0558 ریال5:52:15
0.0558 ریال5:51:19
0.0558 ریال5:50:29
0.0559 ریال5:31:21
0.0559 ریال5:30:20
0.0559 ریال5:29:25
0.0558 ریال5:28:11
0.0558 ریال5:27:16
0.0559 ریال2:27:17
0.0559 ریال2:26:32
0.0559 ریال2:25:21
0.0558 ریال2:24:10
0.0558 ریال2:23:21
0.0558 ریال2:22:17
0.0559 ریال1:52:25
0.0559 ریال1:51:28
0.0559 ریال1:50:39
0.0558 ریال1:48:13
نظرات