شاخص یاب

پوند مصر / دلار

  • نرخ فعلی:0.0559
  • بالاترین قیمت روز:0.056
  • پایین ترین قیمت روز:0.0559
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.056
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۷:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0559
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0559 ریال7:27:10
0.056 ریال7:26:08
0.0559 ریال4:56:07
0.056 ریال4:55:08
0.0559 ریال4:41:07
0.056 ریال4:40:08
0.0559 ریال4:38:07
0.056 ریال4:37:07
0.0559 ریال2:57:10
0.056 ریال2:55:08
0.0559 ریال2:54:10
0.056 ریال2:52:07
0.0559 ریال0:14:07
0.056 ریال0:13:07
نظرات