شاخص یاب

پوند مصر / دلار

  • نرخ فعلی:0.056
  • بالاترین قیمت روز:0.056
  • پایین ترین قیمت روز:0.0559
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0559
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۶:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.056
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.056 ریال5:06:39
0.0559 ریال5:03:48
0.056 ریال4:58:38
0.0559 ریال4:55:35
0.056 ریال4:52:37
0.056 ریال4:51:39
0.056 ریال4:50:45
0.0559 ریال4:47:38
0.0559 ریال4:46:35
0.0559 ریال4:45:40
0.056 ریال4:43:33
0.056 ریال4:42:38
0.056 ریال4:41:40
0.0559 ریال4:34:49
0.056 ریال4:28:34
0.056 ریال4:27:33
0.0559 ریال4:25:36
0.0559 ریال4:24:39
0.0559 ریال4:23:43
0.056 ریال4:21:39
0.056 ریال4:19:31
0.0559 ریال4:18:35
0.0559 ریال4:17:45
0.0559 ریال4:16:39
0.056 ریال4:05:57
0.056 ریال4:04:53
0.056 ریال4:03:55
0.0559 ریال4:01:55
0.0559 ریال4:00:50
0.056 ریال3:57:38
0.056 ریال3:56:43
0.0559 ریال3:54:32
0.0559 ریال3:53:37
0.0559 ریال3:52:40
0.056 ریال3:50:48
0.056 ریال3:49:36
0.056 ریال3:48:32
0.0559 ریال3:45:38
0.056 ریال3:20:41
0.056 ریال3:19:31
0.056 ریال3:18:32
0.0559 ریال3:16:39
0.0559 ریال3:15:37
0.0559 ریال3:14:42
0.056 ریال2:45:35
0.056 ریال2:44:44
0.056 ریال2:43:34
0.0559 ریال2:39:31
0.0559 ریال2:38:42
نظرات