پوند مصر / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.0568
  • بالاترین قیمت روز:0.0569
  • پایین ترین قیمت روز:0.0567
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0569
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۹:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.0568
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0568 ریال18:49:30
0.0567 ریال18:25:21
0.0568 ریال17:13:56
0.0567 ریال16:43:32
0.0568 ریال15:49:25
0.0567 ریال15:37:41
0.0568 ریال15:07:44
0.0569 ریال14:55:58
0.0568 ریال14:07:42
0.0567 ریال13:43:19
0.0568 ریال13:37:08
0.0567 ریال13:31:37
0.0568 ریال13:19:18
0.0569 ریال13:13:57
0.0568 ریال13:01:30
0.0567 ریال12:43:29
0.0568 ریال12:37:42
0.0567 ریال12:25:41
0.0569 ریال12:13:22
0.0567 ریال12:07:20
0.0568 ریال12:01:46
0.0567 ریال11:55:49
0.0568 ریال11:49:46
0.0569 ریال11:43:22
0.0567 ریال11:37:53
0.0568 ریال11:19:20
0.0569 ریال11:01:41
0.0567 ریال10:55:56
0.0568 ریال10:19:18
0.0569 ریال10:07:09
0.0568 ریال9:49:46
0.0569 ریال9:37:14
نظرات