پوند مصر / دلار

  • نرخ فعلی:0.0559
  • بالاترین قیمت روز:0.0559
  • پایین ترین قیمت روز:0.0558
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0558
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۵۵
  • نرخ روز گذشته:0.0559
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0559 ریال19:05:55
0.0559 ریال19:05:03
0.0558 ریال19:02:22
0.0559 ریال13:50:08
0.0559 ریال13:48:53
0.0558 ریال13:47:05
نظرات