شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EGP/JPY Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / ین ژاپن 108.35 108.35 108.39 108.37 (0.03%) 0.03 ۰۰:۱۷:۰۳
پوند مصر / دلار 0 0.0616 0.0616 0.0616 (0%) 0 ۱۸ مهر
دلار / ین ژاپن 0 107.42 107.42 107.42 (0%) 0 ۱۸ مهر
یورو / ین ژاپن 0 119.538 119.538 119.538 (0%) 0 ۲۰ مهر
دلار استرالیا / ین ژاپن 0 73.511 73.511 73.511 (0%) 0 ۲۰ مهر
پوند / ین ژاپن 0 137.006 137.006 137.006 (0%) 0 ۲۰ مهر
فرانک سوییس / ین ژاپن 0 108.224 108.72 108.72 (0%) 0 ۱۹ مهر
دلار کانادا / ین ژاپن 0 82.02 82.02 82.02 (0%) 0 ۲۰ مهر
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 0 68.16 68.766 68.766 (0%) 0 ۱۹ مهر
AED/JPY 29.287 29.287 29.32 29.32 (0.25%) 0.072 ۱۵:۳۰:۱۶
EGP/AED 0 0.2055 0.2057 0.2056 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ARS/JPY 1.863 1.862 1.868 1.868 (0.38%) 0.007 ۱۴:۱۲:۰۷
BRL/JPY 0 26.372 26.372 26.372 (0%) 0 ۲۰ مهر
CNY/JPY 15.146 15.146 15.193 15.186 (0.84%) 0.126 ۱۳:۰۹:۰۹
CZK/JPY 4.5935 4.5927 4.6403 4.6403 (1.51%) 0.0689 ۱۵:۳۰:۱۷
DKK/JPY 15.9046 15.9027 16.0478 16.0478 (1.21%) 0.1921 ۱۵:۳۰:۱۷
EGP/PKR 0 9.607 9.607 9.607 (0%) 0 ۲۰ مهر
EGP/EUR 0 0.0556 0.0556 0.0556 (0%) 0 ۲۰ مهر
EGP/GBP 0 0.0433 0.0434 0.0434 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EGP/JPY 0 6.649 6.649 6.649 (0%) 0 ۲۱ مهر
EGP/SAR 0 0.21 0.2102 0.2101 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/JPY 13.757 13.757 13.828 13.828 (0.96%) 0.132 ۱۵:۳۰:۱۶
HUF/JPY 0.3565 0.3565 0.3603 0.3603 (1.01%) 0.0036 ۱۵:۳۰:۱۶
IDR/JPY 0.7619 0.7619 0.7684 0.7684 (0.77%) 0.0059 ۱۵:۳۰:۱۷
INR/JPY 1.52 1.52 1.526 1.526 (0.93%) 0.014 ۱۵:۳۰:۱۷
ISK/JPY 0 1.0254 1.0295 1.0269 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JOD/JPY 0 155.12 155.7 155.25 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/JPY 11.815 11.815 11.9389 11.9389 (1.39%) 0.1639 ۱۵:۳۰:۱۷
PLN/JPY 27.545 27.545 27.823 27.823 (0.97%) 0.268 ۱۵:۳۰:۱۶
TRY/JPY 18.44 18.44 18.511 18.511 (1.58%) 0.288 ۱۵:۳۰:۱۶
THB/JPY 3.5476 3.5476 3.5621 3.5621 (0.82%) 0.0288 ۱۵:۳۰:۱۶
ZAR/JPY 7.176 7.176 7.302 7.302 (1.73%) 0.124 ۱۵:۳۰:۱۷
MXN/JPY 5.545 5.545 5.601 5.601 (1.25%) 0.069 ۱۵:۳۰:۱۶
SEK/JPY 10.9518 10.9518 11.0664 11.0664 (1.38%) 0.1509 ۱۵:۳۰:۱۷
SGD/JPY 78.405 78.405 78.932 78.932 (0.65%) 0.508 ۱۵:۳۰:۱۷
KRW/JPY 9.066 9.066 9.153 9.153 (1.04%) 0.094 ۱۵:۳۰:۱۶
MYR/JPY 25.715 25.715 25.942 25.942 (1.17%) 0.3 ۱۵:۳۰:۱۶
TWD/JPY 3.506 3.506 3.541 3.541 (1.23%) 0.043 ۱۵:۳۰:۱۶
PHP/JPY 2.0846 2.0846 2.1002 2.1002 (0.98%) 0.0204 ۱۵:۳۰:۱۶
PKR/JPY 0.6856 0.6856 0.6856 0.6856 (0.09%) 0.0006 ۰۱:۱۸:۰۶
RUB/JPY 1.674 1.674 1.693 1.693 (1.38%) 0.0231 ۱۵:۳۰:۱۷
SAR/JPY 28.725 28.725 28.864 28.864 (0.8%) 0.23 ۱۵:۳۰:۱۷
VEF/JPY 0 1080.5218 1082.9576 1081.982 (0%) 0 ۸ مرداد
KWD/JPY 0 362.9 364.38 363.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BDT/JPY 0 1.277 1.277 1.277 (0%) 0 ۲۰ مهر
BWP/JPY 0 10.644 10.654 10.644 (0%) 0 ۳۱ خرداد
CNH/JPY 15.184 15.184 15.2886 15.2886 (1.4%) 0.2117 ۱۵:۳۰:۱۷
EGP/ZAR 0 0.9065 0.9065 0.9065 (0%) 0 ۲۰ مهر
XAU/JPY 0 160926.8 160926.8 160926.8 (0%) 0 ۲۰ مهر
LFX/JPY 52.501 52.501 52.885 52.885 (1.3%) 0.679 ۱۵:۳۰:۱۷
NGN/JPY 0.2981 0.2981 0.2995 0.2995 (0.5%) 0.0015 ۱۵:۳۰:۱۷
XAG/JPY 1885.27 1885.27 1902.59 1892.33 (0.53%) 9.89 ۱۵:۳۰:۱۶
VND/JPY 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 (2.17%) 0.0001 ۱۵:۳۰:۱۶
BTC/JPY 925188.1 902247 925188.1 902247 (2.03%) 18341.7 ۱۵:۳۰:۱۷