شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EGCYO

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
7,570 7,520 7,570 7,530 2018/06/07 1397/03/17 1397-03-17
7,520 7,490 7,560 7,560 2018/06/06 1397/03/16 1397-03-16
7,410 7,370 7,530 7,500 2018/06/05 1397/03/15 1397-03-15
7,380 7,310 7,570 7,430 2018/06/04 1397/03/14 1397-03-14
7,404 7,260 7,404 7,340 2018/06/03 1397/03/13 1397-03-13

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص EGCYO