صفحات مرتبط

Dow 30

  • نرخ فعلی:24962.48
  • بالاترین قیمت روز:24962.48
  • پایین ترین قیمت روز:24962.48
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:24,962.48
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۴۳
  • نرخ روز گذشته:24,985.82
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:23.34

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24,962.48 ریال0:43:37
نظرات