شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/VEF Ask

  • نرخ فعلی:4349.8502
  • بالاترین قیمت روز:4351.0741
  • پایین ترین قیمت روز:4345.5722
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.54
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,345.9257
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۹
  • نرخ روز گذشته:4,346.0543
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.7959

نمودار کندل استیک DKK/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,349.8502 ریال15:15:19
4,349.8502 ریال15:15:19
4,350.6875 ریال14:54:21
4,348.3053 ریال14:33:15
4,350.301 ریال12:54:16
4,348.788 ریال12:33:15
4,349.979 ریال12:15:17
4,349.979 ریال12:15:17
4,351.0741 ریال11:54:15
4,347.5333 ریال11:33:16
4,349.5927 ریال11:15:16
4,349.5927 ریال11:15:16
4,351.0741 ریال10:54:17
4,349.6571 ریال10:33:16
4,349.7536 ریال10:15:16
4,349.7536 ریال10:15:16
4,348.8202 ریال9:54:14
4,349.6249 ریال9:33:15
4,348.7558 ریال9:15:17
4,348.7558 ریال9:15:17
4,348.6914 ریال8:54:16
4,349.0776 ریال8:33:16
4,349.1098 ریال8:15:19
4,349.1098 ریال8:15:19
4,350.0434 ریال7:54:15
4,350.1722 ریال7:33:15
4,349.8824 ریال7:15:19
4,349.8824 ریال7:15:18
4,348.8202 ریال5:54:19
4,348.4018 ریال5:33:15
4,348.0479 ریال4:54:15
4,347.2117 ریال4:33:15
4,347.5654 ریال4:15:16
4,347.5654 ریال4:15:16
4,347.5333 ریال3:54:16
4,346.7293 ریال3:33:16
4,346.1507 ریال3:15:18
4,346.1507 ریال3:15:17
4,346.1828 ریال2:54:16
4,345.6043 ریال2:33:15
4,345.5722 ریال2:15:19
4,345.5722 ریال2:15:18
4,346.0543 ریال1:54:15
4,345.9257 ریال1:33:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات