شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.152
  • بالاترین قیمت روز:0.1522
  • پایین ترین قیمت روز:0.1519
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1519
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.152
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.152 ریال7:28:11
0.1521 ریال7:27:16
0.152 ریال7:26:13
0.1521 ریال7:25:13
0.152 ریال7:21:18
0.1521 ریال7:20:14
0.152 ریال7:14:10
0.1521 ریال7:02:13
0.152 ریال7:01:13
0.1521 ریال6:56:11
0.152 ریال6:55:12
0.1521 ریال6:16:20
0.1521 ریال6:16:18
0.1522 ریال6:14:12
0.1521 ریال6:03:37
0.1522 ریال5:59:11
0.1521 ریال5:58:11
0.1522 ریال5:57:16
0.1521 ریال5:54:14
0.1522 ریال5:53:12
0.1521 ریال5:48:15
0.1522 ریال5:44:10
0.1521 ریال5:42:20
0.1522 ریال5:41:12
0.1521 ریال5:38:13
0.1522 ریال5:27:16
0.1521 ریال5:03:17
0.1522 ریال5:02:13
0.1521 ریال4:27:15
0.152 ریال4:01:14
0.1521 ریال4:00:23
0.152 ریال3:27:15
0.1519 ریال3:26:10
0.152 ریال3:04:10
0.1519 ریال3:03:18
0.152 ریال2:53:09
0.1519 ریال2:52:10
0.152 ریال2:51:14
0.1519 ریال2:47:10
0.152 ریال2:44:10
0.1519 ریال2:41:10
0.152 ریال2:30:18
0.1519 ریال2:25:11
0.152 ریال2:20:12
0.1519 ریال2:16:09
0.152 ریال2:11:11
0.1519 ریال2:10:11
0.152 ریال1:34:13
0.1519 ریال1:32:12
0.152 ریال1:09:14
0.1519 ریال1:08:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات