شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1523
  • بالاترین قیمت روز:0.1523
  • پایین ترین قیمت روز:0.152
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.152
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۲۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.1521
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1523 ریال6:23:11
0.1522 ریال6:22:12
0.1523 ریال6:20:40
0.1522 ریال6:13:31
0.1522 ریال6:13:31
0.1523 ریال6:11:32
0.1522 ریال6:10:31
0.1523 ریال6:07:12
0.1522 ریال6:04:01
0.1523 ریال5:55:13
0.1522 ریال5:54:17
0.1523 ریال5:53:10
0.1522 ریال5:49:12
0.1523 ریال5:41:13
0.1522 ریال4:40:12
0.1521 ریال4:13:10
0.1522 ریال4:11:10
0.1521 ریال1:20:11
0.152 ریال1:16:08
0.1521 ریال0:04:08
0.152 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات