کالایاب
شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1494
  • بالاترین قیمت روز:0.1497
  • پایین ترین قیمت روز:0.1492
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1494
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.1495
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1494 ریال23:01:15
0.1493 ریال23:00:27
0.1494 ریال22:22:12
0.1495 ریال22:20:13
0.1494 ریال21:14:13
0.1495 ریال21:11:12
0.1494 ریال20:47:13
0.1495 ریال20:46:15
0.1494 ریال20:18:18
0.1495 ریال19:56:15
0.1496 ریال19:53:14
0.1497 ریال19:47:14
0.1496 ریال19:40:19
0.1497 ریال19:37:15
0.1496 ریال19:36:20
0.1497 ریال19:30:27
0.1496 ریال19:28:15
0.1494 ریال19:27:19
0.1493 ریال19:26:14
0.1494 ریال19:25:19
0.1493 ریال19:10:18
0.1494 ریال19:09:19
0.1493 ریال17:59:15
0.1494 ریال17:44:13
0.1493 ریال17:42:20
0.1494 ریال17:15:22
0.1493 ریال17:04:16
0.1494 ریال16:45:25
0.1493 ریال16:34:18
0.1492 ریال16:22:17
0.1493 ریال16:20:22
0.1492 ریال15:16:18
0.1493 ریال14:22:16
0.1492 ریال14:20:26
0.1493 ریال13:55:19
0.1494 ریال13:52:18
0.1493 ریال13:43:24
0.1492 ریال13:40:26
0.1493 ریال13:31:26
0.1492 ریال12:50:27
0.1493 ریال12:32:30
0.1494 ریال12:27:27
0.1493 ریال12:26:18
0.1494 ریال12:25:25
0.1493 ریال11:58:23
0.1492 ریال11:53:23
0.1493 ریال11:27:27
0.1492 ریال11:09:30
0.1493 ریال11:08:21
0.1492 ریال11:03:34
0.1493 ریال10:18:19
0.1494 ریال10:17:19
0.1493 ریال10:00:37
0.1494 ریال8:36:17
0.1495 ریال8:35:12
0.1494 ریال8:30:21
0.1495 ریال8:29:11
0.1494 ریال8:21:15
0.1495 ریال7:29:10
0.1494 ریال7:28:10
0.1495 ریال7:24:13
0.1494 ریال7:22:10
0.1495 ریال7:17:08
0.1494 ریال7:16:10
0.1495 ریال6:22:10
0.1494 ریال6:21:15
0.1495 ریال6:05:11
0.1494 ریال6:04:33
0.1495 ریال5:51:12
0.1494 ریال5:50:12
0.1495 ریال5:41:09
0.1494 ریال5:38:13
0.1495 ریال4:22:10
0.1496 ریال4:19:10
0.1495 ریال4:16:10
0.1496 ریال4:15:15
0.1495 ریال4:14:10
0.1496 ریال4:04:10
0.1495 ریال1:31:12
0.1494 ریال1:29:10
0.1495 ریال0:45:15
0.1494 ریال0:43:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات