شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1533
  • بالاترین قیمت روز:0.1534
  • پایین ترین قیمت روز:0.1533
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1534
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.1533
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1533 ریال1:29:08
0.1534 ریال1:26:08
0.1533 ریال1:21:14
0.1534 ریال1:19:07
0.1533 ریال0:29:07
0.1534 ریال0:27:13
0.1533 ریال0:15:14
0.1534 ریال0:14:07
نظرات