کالایاب
شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1498
  • بالاترین قیمت روز:0.15
  • پایین ترین قیمت روز:0.1497
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1498
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.1497
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1498 ریال13:15:13
0.1499 ریال12:37:11
0.1498 ریال12:27:13
0.1499 ریال11:34:09
0.15 ریال11:00:18
0.1499 ریال10:45:14
0.1497 ریال10:36:12
0.1498 ریال10:06:13
0.1497 ریال9:54:13
0.1498 ریال9:37:10
0.1497 ریال9:30:17
0.1498 ریال9:21:13
0.1497 ریال7:36:12
0.1498 ریال7:34:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات