شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1534
  • بالاترین قیمت روز:0.1537
  • پایین ترین قیمت روز:0.1527
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.153
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۴۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.1531
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1534 ریال20:45:13
0.1533 ریال20:43:08
0.1534 ریال20:39:11
0.1533 ریال20:37:08
0.1534 ریال20:28:08
0.1535 ریال20:25:09
0.1534 ریال20:09:11
0.1535 ریال20:05:08
0.1536 ریال20:03:10
0.1535 ریال19:47:07
0.1534 ریال19:46:07
0.1535 ریال19:29:08
0.1536 ریال19:28:08
0.1535 ریال19:26:08
0.1536 ریال19:19:09
0.1537 ریال19:16:09
0.1536 ریال19:03:12
0.1535 ریال18:54:12
0.1536 ریال18:52:08
0.1535 ریال18:49:08
0.1534 ریال18:46:08
0.1533 ریال18:43:08
0.1532 ریال18:39:11
0.1531 ریال18:38:08
0.1532 ریال18:37:08
0.1531 ریال18:36:11
0.1532 ریال18:13:08
0.1533 ریال18:11:09
0.1532 ریال18:00:18
0.1533 ریال17:59:08
0.1532 ریال17:48:11
0.1531 ریال17:45:12
0.1532 ریال17:44:09
0.1531 ریال17:33:12
0.1532 ریال17:04:09
0.1533 ریال17:01:09
0.1532 ریال16:57:11
0.1533 ریال16:56:08
0.1532 ریال16:53:08
0.1531 ریال16:52:08
0.1532 ریال16:49:09
0.1531 ریال16:30:16
0.153 ریال16:06:11
0.1531 ریال16:05:13
0.153 ریال16:00:17
0.1531 ریال15:59:08
0.153 ریال15:58:09
0.1531 ریال15:57:11
0.153 ریال15:52:08
0.1531 ریال15:48:11
0.153 ریال15:47:09
0.1531 ریال15:36:11
0.1532 ریال15:35:09
0.1531 ریال15:32:09
0.1532 ریال15:27:11
0.1531 ریال14:57:12
0.153 ریال14:56:08
0.1531 ریال14:44:08
0.153 ریال14:42:11
0.1531 ریال14:35:11
0.153 ریال14:27:12
0.1531 ریال14:25:09
0.153 ریال14:15:13
0.1531 ریال13:57:11
0.1532 ریال13:56:08
0.1531 ریال13:33:12
0.1532 ریال13:30:15
0.1531 ریال13:18:10
0.153 ریال13:16:08
0.1531 ریال13:14:08
0.153 ریال13:00:18
0.1531 ریال12:58:08
0.153 ریال12:34:08
0.1531 ریال12:31:08
0.153 ریال12:30:15
0.1531 ریال12:03:12
0.153 ریال11:53:08
0.1531 ریال11:46:08
0.153 ریال11:42:12
0.1529 ریال11:35:10
0.153 ریال11:24:12
0.1529 ریال11:17:09
0.1528 ریال11:12:11
0.1529 ریال11:07:08
0.1528 ریال11:06:11
0.1529 ریال10:48:11
0.153 ریال10:46:09
0.1529 ریال10:32:10
0.1528 ریال10:18:12
0.1529 ریال10:13:08
0.1528 ریال10:12:12
0.1529 ریال10:11:08
0.1528 ریال9:53:08
0.1527 ریال9:52:10
0.1528 ریال9:51:12
0.1527 ریال9:50:11
0.1528 ریال9:49:09
0.1527 ریال9:36:11
0.1528 ریال7:52:09
0.1529 ریال7:47:09
0.1528 ریال7:45:12
0.1529 ریال7:43:08
0.1528 ریال7:40:11
0.1529 ریال6:52:08
0.153 ریال6:51:11
0.1529 ریال6:50:10
0.153 ریال6:49:08
0.1529 ریال6:46:07
0.153 ریال6:45:13
0.1529 ریال6:00:17
0.153 ریال5:53:09
0.1529 ریال5:48:14
0.153 ریال5:46:09
0.1529 ریال5:36:10
0.153 ریال5:34:08
0.1529 ریال5:06:11
0.153 ریال4:56:09
0.1529 ریال4:55:09
0.153 ریال4:52:08
0.1529 ریال4:35:09
0.153 ریال4:33:11
0.1529 ریال4:15:11
0.153 ریال4:14:07
0.1529 ریال4:11:07
0.153 ریال4:04:07
0.1529 ریال4:02:08
0.153 ریال4:00:15
0.1529 ریال3:43:07
0.153 ریال3:34:08
0.1529 ریال3:33:10
0.153 ریال3:18:10
0.1529 ریال3:17:08
0.153 ریال3:07:07
0.1529 ریال3:06:11
0.153 ریال3:05:08
0.1531 ریال3:03:11
0.153 ریال2:30:13
0.1531 ریال2:13:07
0.153 ریال1:47:07
0.1531 ریال1:46:08
0.153 ریال1:33:10
نظرات