شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1581
  • بالاترین قیمت روز:0.1581
  • پایین ترین قیمت روز:0.1579
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1581
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.158
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1581 ریال8:04:09
0.158 ریال7:51:10
0.1581 ریال7:50:10
0.158 ریال7:48:10
0.1581 ریال7:42:10
0.158 ریال7:36:11
0.1581 ریال7:35:09
0.158 ریال7:33:10
0.1581 ریال7:26:08
0.158 ریال5:57:09
0.1581 ریال5:56:07
0.158 ریال5:39:09
0.1581 ریال5:11:07
0.158 ریال5:08:08
0.1581 ریال4:56:07
0.158 ریال4:33:10
0.1579 ریال4:32:08
0.158 ریال2:19:08
0.1579 ریال2:18:10
0.158 ریال2:15:11
0.1579 ریال2:14:07
0.158 ریال0:14:07
0.1581 ریال0:03:10
نظرات