کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1565
  • بالاترین قیمت روز:0.1565
  • پایین ترین قیمت روز:0.1564
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1565
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۵۵
  • نرخ روز گذشته:0.1575
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1565 ریال19:05:55
0.1565 ریال19:05:03
0.1564 ریال19:02:22
0.1565 ریال13:50:08
0.1565 ریال13:48:53
0.1564 ریال13:47:05
0.1565 ریال11:35:55
0.1565 ریال11:34:56
نظرات