کرون دانمارک / دلار

  • سکه فروشان مجاز0.1654
  • بالاترین قیمت روز:0.1654
  • پایین ترین قیمت روز:0.1647
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.165
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۵۲
  • نرخ روز گذشته:0.1651
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1654 ریال15:37:52
0.1648 ریال15:25:59
0.165 ریال14:50:11
0.1651 ریال13:49:53
0.165 ریال13:02:22
0.1649 ریال12:49:37
0.1648 ریال11:19:32
0.1647 ریال11:01:59
0.1648 ریال10:31:38
0.1647 ریال9:07:48
0.1648 ریال4:55:33
0.1649 ریال3:37:54
0.165 ریال2:31:35
نظرات