شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1567
  • بالاترین قیمت روز:0.1569
  • پایین ترین قیمت روز:0.1567
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1569
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۱۸:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.1568
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1567 ریال4:18:35
0.1567 ریال4:17:45
0.1567 ریال4:16:39
0.1568 ریال2:34:44
0.1568 ریال2:33:48
0.1568 ریال2:32:53
0.1569 ریال1:52:33
0.1569 ریال1:51:32
0.1569 ریال1:50:43
0.1568 ریال1:47:36
0.1569 ریال1:42:38
0.1569 ریال1:41:39
0.1569 ریال1:40:33
نظرات