شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/TWD Ask

  • نرخ فعلی:4.5052
  • بالاترین قیمت روز:4.5061
  • پایین ترین قیمت روز:4.4923
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.5061
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:4.5075
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک DKK/TWD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/TWD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.5052 ریال5:33:11
4.5055 ریال5:15:13
4.5055 ریال5:15:12
4.5058 ریال4:54:11
4.505 ریال4:33:11
4.499 ریال4:15:12
4.499 ریال4:15:11
4.4933 ریال3:54:12
4.4931 ریال3:33:11
4.4923 ریال3:15:17
4.4923 ریال3:15:16
4.5001 ریال2:54:11
4.5005 ریال2:33:13
4.5043 ریال2:15:13
4.5043 ریال2:15:13
4.5027 ریال1:54:12
4.505 ریال1:33:11
4.5026 ریال1:15:12
4.5026 ریال1:15:12
4.5031 ریال0:54:11
4.5052 ریال0:33:13
4.5061 ریال0:15:13
4.5061 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات