شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/TRY Ask

  • نرخ فعلی:0.8635
  • بالاترین قیمت روز:0.8663
  • پایین ترین قیمت روز:0.8628
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8645
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.8646
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک DKK/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8635 ریال13:56:27
0.8634 ریال13:42:29
0.8628 ریال13:21:31
0.8629 ریال12:56:27
0.864 ریال12:21:18
0.8643 ریال11:56:18
0.8641 ریال11:42:16
0.8648 ریال11:21:16
0.8655 ریال10:56:15
0.8647 ریال10:42:14
0.8651 ریال10:21:15
0.865 ریال9:56:15
0.8656 ریال9:21:14
0.8661 ریال8:56:14
0.8656 ریال8:42:13
0.8653 ریال7:56:13
0.8651 ریال7:21:13
0.8653 ریال6:56:13
0.8654 ریال6:43:24
0.8652 ریال6:21:14
0.865 ریال5:56:14
0.8653 ریال5:42:14
0.8651 ریال5:21:14
0.865 ریال4:42:14
0.8647 ریال4:21:14
0.8648 ریال3:56:13
0.8649 ریال3:21:13
0.8652 ریال2:56:13
0.8654 ریال2:42:13
0.8653 ریال2:21:13
0.8663 ریال1:56:13
0.8648 ریال1:42:13
0.864 ریال1:21:13
0.8645 ریال0:56:13
0.8644 ریال0:42:13
0.8645 ریال0:21:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات