کالایاب
شاخص یاب

DKK/THB Ask

  • نرخ فعلی:4.4957
  • بالاترین قیمت روز:4.5243
  • پایین ترین قیمت روز:4.4957
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.5233
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۲۵
  • نرخ روز گذشته:4.5225
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0268

نمودار کندل استیک DKK/THB Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/THB Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.4957 ریال20:21:25
4.5139 ریال16:21:23
4.5243 ریال12:24:19
4.5233 ریال4:21:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات