شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/SEK Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / کرون سوئد 9.644 9.6301 9.6525 9.6329 (0.1%) 0.01 ۱۴:۴۵:۲۰
کرون دانمارک / دلار 0.1493 0.149 0.1493 0.1491 (0.07%) 0.0001 ۱۴:۲۷:۱۲
DKK/AED 0.548 0.548 0.548 0.548 (0.02%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
AED/SEK 0 2.6168 2.6168 2.6168 (0%) 0 ۲۹ مهر
AUD/SEK 6.6175 6.6175 6.6175 6.6175 (0.04%) 0.0027 ۰۳:۰۶:۰۶
DKK/AUD 0.2174 0.2174 0.2174 0.2174 (0.28%) 0.0006 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/SEK 0 0.3032 0.3037 0.3032 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BGN 0.2608 0.2608 0.2608 0.2608 (0.04%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/BHD 0 0.0589 0.059 0.0589 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/SEK 2.3329 2.3329 2.3329 2.3329 (0.41%) 0.0096 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/SEK 7.3692 7.3692 7.3692 7.3692 (0.33%) 0.024 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/CAD 0.1953 0.1953 0.1953 0.1953 (0.46%) 0.0009 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/SEK 0 9.7533 9.7533 9.7533 (0%) 0 ۲۹ مهر
DKK/CHF 14.72 14.72 14.72 14.72 (0.02%) 0.003 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/CLP 0 103.07 105.16 103.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CNY 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 (0.23%) 0.0024 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/SEK 0 1.328 1.3297 1.328 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/COP 511 511 511 511 (0.47%) 2.39 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/CZK 3.421 3.421 3.421 3.421 (0.23%) 0.008 ۰۹:۰۶:۰۸
CZK/SEK 0.4203 0.4203 0.4203 0.4203 (0.12%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/HUF 44.118 44.118 44.118 44.118 (0.32%) 0.141 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/PLN 0.5725 0.5725 0.5725 0.5725 (0.09%) 0.0005 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/SEK 1.4391 1.4391 1.4391 1.4391 (0.13%) 0.0018 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/JPY 16.2176 16.2176 16.2176 16.2176 (0.05%) 0.0083 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/SGD 0.2033 0.2033 0.2033 0.2033 (0.1%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/ZAR 2.2033 2.2033 2.2033 2.2033 (0.09%) 0.002 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/THB 4.5229 4.5229 4.5229 4.5229 (0.1%) 0.0046 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/HKD 1.171 1.171 1.171 1.171 (0.03%) 0.0004 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/INR 10.5889 10.5889 10.5889 10.5889 (0.13%) 0.0135 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/MXN 2.8548 2.8548 2.8548 2.8548 (0.04%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/MYR 0.6244 0.6244 0.6244 0.6244 (0.05%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/NOK 1.3627 1.3627 1.3627 1.3627 (0.32%) 0.0043 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/PHP 7.6134 7.6134 7.6134 7.6134 (0.26%) 0.0199 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/TWD 4.5534 4.5534 4.5534 4.5534 (0.15%) 0.0067 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/UAH 3.7141 3.7141 3.7141 3.7141 (0.49%) 0.0181 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/EGP 0 2.7744 2.7797 2.7783 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/EUR 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 (0.07%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/GBP 0.115 0.115 0.115 0.115 (0.61%) 0.0007 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JMD 0 21.32 21.42 21.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JOD 0 0.1104 0.1105 0.1105 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KES 0 15.81 15.93 15.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LBP 0 235.52 239.18 239.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LKR 0 24.93 25.29 25.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/MAD 0 1.4685 1.5102 1.5102 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NAD 0 2.255 2.2573 2.2571 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NPR 0 17.49 17.57 17.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NZD 0.232 0.232 0.232 0.232 (0.65%) 0.0015 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/OMR 0 0.06 0.06 0.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PAB 0 0.1579 0.1586 0.1579 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PKR 23.382 23.382 23.382 23.382 (0.24%) 0.056 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/QAR 0 0.5649 0.5654 0.5654 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RON 0 0.623 0.6234 0.6234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SAR 0 0.582 0.5829 0.5829 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0.8743 0.8743 0.8743 0.8743 (1.03%) 0.0089 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/VEF 0 12490.437 12557.2926 12542.527 (0%) 0 ۴ تیر
DKK/XAF 0 87.96 88.36 87.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/XCD 0 0.4214 0.4218 0.4218 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/SEK 0 10.7291 10.7291 10.7291 (0%) 0 ۲۹ مهر
GBP/SEK 0 12.469 12.469 12.469 (0%) 0 ۲۹ مهر
HKD/SEK 1.2286 1.2286 1.2286 1.2286 (0.46%) 0.0056 ۱۳:۰۶:۱۰
INR/SEK 0.1359 0.1359 0.1359 0.1359 (0.22%) 0.0003 ۱۳:۰۶:۱۰
JPY/SEK 0.0886 0.0886 0.0886 0.0886 (0.23%) 0.0002 ۱۳:۰۶:۱۰
MXN/SEK 0 0.4796 0.482 0.4805 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/SEK 0 1.0547 1.0547 1.0547 (0%) 0 ۲۹ مهر
NZD/SEK 0 6.1637 6.1637 6.1637 (0%) 0 ۲۹ مهر
PHP/SEK 0 0.1703 0.1705 0.1704 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/SEK 2.5089 2.5089 2.5089 2.5089 (0.23%) 0.0057 ۱۲:۰۶:۰۸
RUB/SEK 0 0.151 0.151 0.151 (0%) 0 ۱۰ مهر
SAR/SEK 0 2.424 2.4271 2.4247 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/SEK 0 7.0584 7.0584 7.0584 (0%) 0 ۲۹ مهر
THB/SEK 0 0.2784 0.2787 0.2784 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/SEK 0 1.4957 1.5031 1.4962 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SEK 0 0.3146 0.3146 0.3146 (0%) 0 ۲۹ مهر
VEF/SEK 0 0.076 0.0761 0.0761 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/SEK 0 0.6497 0.6497 0.6497 (0%) 0 ۲۹ مهر
DKK/ISK 18.607 18.607 18.607 18.607 (0.19%) 0.036 ۰۹:۰۶:۰۸
KRW/SEK 0 0.0082 0.0082 0.0082 (0%) 0 ۲۶ مهر
BTC/SEK 0 42000 42000 42000 (0%) 0 ۲۰ فروردین
ISK/SEK 0.077 0.077 0.077 0.077 (1.3%) 0.001 ۱۳:۰۶:۱۰
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن