شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/PHP Ask

  • نرخ فعلی:7.5392
  • بالاترین قیمت روز:7.5454
  • پایین ترین قیمت روز:7.5313
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.5321
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:7.5332
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.006

نمودار کندل استیک DKK/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.5392 ریال20:56:33
7.54 ریال20:42:35
7.5347 ریال20:21:34
7.5393 ریال19:56:30
7.5377 ریال19:42:32
7.5348 ریال19:21:32
7.5437 ریال18:56:30
7.5413 ریال18:42:32
7.5454 ریال17:56:36
7.539 ریال17:42:33
7.5405 ریال17:21:34
7.5361 ریال16:56:34
7.5335 ریال16:42:35
7.5364 ریال16:21:34
7.5377 ریال15:56:41
7.5361 ریال15:42:36
7.5387 ریال15:21:37
7.5369 ریال14:56:39
7.5423 ریال14:42:30
7.541 ریال14:21:42
7.5367 ریال13:56:26
7.5412 ریال13:42:25
7.5418 ریال13:21:26
7.5422 ریال12:56:28
7.5452 ریال12:42:21
7.5432 ریال12:21:21
7.5397 ریال11:56:23
7.5406 ریال11:42:20
7.544 ریال11:21:22
7.5391 ریال10:56:20
7.5373 ریال10:42:20
7.5384 ریال10:21:17
7.5422 ریال9:56:17
7.5405 ریال9:42:17
7.5438 ریال9:21:16
7.5426 ریال8:56:15
7.5414 ریال8:42:15
7.5406 ریال8:21:15
7.5401 ریال7:56:14
7.5385 ریال7:42:15
7.5368 ریال7:21:14
7.5384 ریال6:56:14
7.538 ریال6:43:37
7.5403 ریال6:21:16
7.535 ریال5:56:18
7.5362 ریال5:42:15
7.5318 ریال5:21:15
7.5313 ریال4:42:14
7.5329 ریال4:21:14
7.5326 ریال3:56:14
7.5339 ریال3:42:14
7.5341 ریال3:21:14
7.5347 ریال2:56:13
7.5334 ریال2:42:14
7.5318 ریال2:21:13
7.5338 ریال1:56:15
7.5315 ریال1:42:14
7.5342 ریال1:21:14
7.5338 ریال0:42:14
7.5321 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات