شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/KES Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / شیلینگ کنیا 103.65 103.5 103.95 103.5 (0.19%) 0.2 ۱۸:۱۹:۲۹
کرون دانمارک / دلار 0.1489 0.1487 0.1491 0.1489 (0.07%) 0.0001 ۲۰:۱۳:۲۰
DKK/AED 0.5468 0.5468 0.5468 0.5468 (0.22%) 0.0012 ۰۹:۰۶:۰۸
AED/KES 0 27.75 27.96 27.76 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/KES 0 74.99 75.65 75.05 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/AUD 0.2171 0.2171 0.2171 0.2171 (0.14%) 0.0003 ۰۳:۰۶:۱۱
ARS/KES 0 3.4 3.42 3.4 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BGN 0.2608 0.2608 0.2608 0.2608 (0.04%) 0.0001 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/BHD 0 0.0589 0.059 0.0589 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BRL/KES 0 25.16 25.47 25.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/KES 0 79.416 79.416 79.416 (0%) 0 ۱۰ بهمن
DKK/CAD 0.1951 0.1951 0.1951 0.1951 (0.1%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/CHF 14.719 14.719 14.719 14.719 (0.01%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
CHF/KES 0 103.42 104.33 103.59 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CLP 0 103.07 105.16 103.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CNY 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 (0.19%) 0.002 ۰۹:۰۶:۰۸
CNY/KES 0 14.89 15 14.89 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/COP 513.57 513.57 513.57 513.57 (0.5%) 2.57 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/CZK 3.42 3.42 3.42 3.42 (0.03%) 0.001 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/HUF 44.013 44.013 44.013 44.013 (0.24%) 0.105 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/PLN 0.5717 0.5717 0.5717 0.5717 (0.14%) 0.0008 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/SEK 1.4389 1.4389 1.4389 1.4389 (0.01%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/JPY 16.1315 16.1315 16.1315 16.1315 (0.53%) 0.0861 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/SGD 0.203 0.203 0.203 0.203 (0.15%) 0.0003 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/ZAR 2.1761 2.1761 2.1761 2.1761 (1.25%) 0.0272 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/THB 4.5105 4.5105 4.5105 4.5105 (0.27%) 0.0124 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/HKD 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 (0.32%) 0.0037 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/INR 10.5573 10.5573 10.5573 10.5573 (0.3%) 0.0316 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/MXN 2.8512 2.8512 2.8512 2.8512 (0.13%) 0.0036 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/MYR 0.624 0.624 0.624 0.624 (0.06%) 0.0004 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/NOK 1.3644 1.3644 1.3644 1.3644 (0.12%) 0.0017 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/PHP 7.6096 7.6096 7.6096 7.6096 (0.05%) 0.0038 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/TWD 4.5495 4.5495 4.5495 4.5495 (0.09%) 0.0039 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/UAH 3.7066 3.7066 3.7066 3.7066 (0.2%) 0.0075 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/EGP 0 2.7744 2.7797 2.7783 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/EUR 0.1338 0.1338 0.1338 0.1338 (0.07%) 0.0001 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/GBP 0.1158 0.1158 0.1158 0.1158 (0.7%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۷
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JMD 0 21.32 21.42 21.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JOD 0 0.1104 0.1105 0.1105 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KES 0 15.81 15.93 15.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LBP 0 235.52 239.18 239.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LKR 0 24.93 25.29 25.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/MAD 0 1.4685 1.5102 1.5102 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NAD 0 2.255 2.2573 2.2571 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NPR 0 17.49 17.57 17.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NZD 0.2326 0.2326 0.2326 0.2326 (0.26%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/OMR 0 0.06 0.06 0.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PAB 0 0.1579 0.1586 0.1579 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PKR 23.312 23.312 23.312 23.312 (0.3%) 0.07 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/QAR 0 0.5649 0.5654 0.5654 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RON 0 0.623 0.6234 0.6234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SAR 0 0.582 0.5829 0.5829 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0.8636 0.8636 0.8636 0.8636 (1.24%) 0.0107 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/VEF 0 12490.437 12557.2926 12542.527 (0%) 0 ۴ تیر
DKK/XAF 0 87.96 88.36 87.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/XCD 0 0.4214 0.4218 0.4218 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/KES 113.21 113.21 113.21 113.21 (0.46%) 0.52 ۱۱:۰۶:۰۹
GBP/KES 130.9 130.9 130.9 130.9 (1.07%) 1.4 ۰۷:۰۶:۰۷
HKD/KES 0 12.9857 13.0813 12.9878 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/KES 0 0.3646 0.3676 0.3647 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/KES 0 1.4599 1.4713 1.4603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/KES 0 0.9498 0.9568 0.9505 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/KES 0 0.9228 0.9329 0.9256 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/KES 0 5.3768 5.4396 5.3867 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/KES 0 12.13 12.22 12.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/KES 0 68.22 68.88 68.37 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/KES 0 1.9087 1.9235 1.9106 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/KES 0 0.8324 0.8422 0.8363 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/KES 0 27.47 27.7 27.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/KES 0 1.5152 1.5265 1.5155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/KES 0 27.18 27.38 27.18 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/KES 0 11.21 11.29 11.21 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/KES 0 74.62 75.22 74.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/KES 0 3.1212 3.1449 3.122 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/KES 0 16.76 16.97 16.77 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/KES 0 3.3254 3.3506 3.3268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/KES 0 0.89 0.89 0.89 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/KES 6.958 6.958 6.958 6.958 (0.68%) 0.047 ۱۳:۰۹:۱۵
DKK/ISK 18.593 18.593 18.593 18.593 (0.08%) 0.014 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن