شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/JPY Ask

  • نرخ فعلی:16.1657
  • بالاترین قیمت روز:16.1795
  • پایین ترین قیمت روز:16.1411
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.1447
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۲:۳۴
  • نرخ روز گذشته:16.1463
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0194

نمودار کندل استیک DKK/JPY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/JPY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.1657 ریال17:42:34
16.1711 ریال17:21:34
16.159 ریال16:56:32
16.1696 ریال16:42:32
16.1759 ریال16:21:35
16.1743 ریال15:56:32
16.1693 ریال15:42:32
16.1758 ریال15:21:33
16.1699 ریال14:56:29
16.1719 ریال14:42:31
16.1795 ریال14:21:31
16.1707 ریال13:56:28
16.178 ریال13:42:30
16.1723 ریال13:21:22
16.1677 ریال12:56:19
16.1758 ریال12:42:18
16.1638 ریال12:21:20
16.1639 ریال11:56:17
16.149 ریال11:42:18
16.1563 ریال11:21:19
16.1519 ریال10:56:17
16.1411 ریال10:42:18
16.1446 ریال10:21:16
16.1425 ریال9:56:16
16.1417 ریال9:42:16
16.1422 ریال9:21:16
16.1445 ریال8:56:16
16.1487 ریال8:42:16
16.1513 ریال8:21:16
16.1504 ریال7:56:15
16.154 ریال7:42:16
16.152 ریال7:21:15
16.1521 ریال6:56:15
16.1511 ریال6:42:16
16.1581 ریال6:21:16
16.1534 ریال5:56:16
16.1482 ریال5:42:17
16.1479 ریال5:21:17
16.1554 ریال4:56:15
16.1524 ریال4:42:16
16.1483 ریال4:21:15
16.1521 ریال3:56:14
16.1492 ریال3:42:16
16.1442 ریال3:21:15
16.1449 ریال2:56:15
16.1459 ریال2:42:16
16.1456 ریال2:21:15
16.1444 ریال1:56:15
16.1496 ریال1:42:16
16.1438 ریال1:21:14
16.1459 ریال0:56:15
16.1461 ریال0:42:15
16.1447 ریال0:21:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات