شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/INR Ask

  • نرخ فعلی:10.6331
  • بالاترین قیمت روز:10.6399
  • پایین ترین قیمت روز:10.5973
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.5975
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:10.5981
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.035

نمودار کندل استیک DKK/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.6331 ریال15:15:17
10.6331 ریال15:15:17
10.6399 ریال14:54:18
10.6329 ریال14:33:13
10.6305 ریال12:54:14
10.6253 ریال12:33:13
10.6311 ریال12:15:15
10.6311 ریال12:15:15
10.6315 ریال11:54:13
10.6203 ریال11:33:13
10.6249 ریال11:15:14
10.6249 ریال11:15:13
10.6258 ریال10:54:15
10.624 ریال10:33:14
10.6192 ریال10:15:15
10.6192 ریال10:15:14
10.614 ریال9:54:13
10.6108 ریال9:33:13
10.6126 ریال9:15:15
10.6126 ریال9:15:15
10.614 ریال8:54:14
10.6057 ریال8:33:14
10.6063 ریال8:15:17
10.6063 ریال8:15:17
10.6079 ریال7:54:14
10.6051 ریال7:33:14
10.6059 ریال7:15:16
10.6059 ریال7:15:16
10.6084 ریال5:54:17
10.6051 ریال5:33:13
10.6042 ریال4:54:13
10.6025 ریال4:33:14
10.6033 ریال4:15:15
10.6033 ریال4:15:14
10.6028 ریال3:54:14
10.6007 ریال3:33:14
10.5993 ریال3:15:16
10.5993 ریال3:15:15
10.5997 ریال2:54:14
10.5998 ریال2:33:13
10.5995 ریال2:15:17
10.5995 ریال2:15:16
10.5978 ریال1:54:13
10.5973 ریال1:33:14
10.5975 ریال1:15:14
10.5975 ریال1:15:14
10.5987 ریال0:54:12
10.5975 ریال0:33:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات