شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/CHF Ask

  • نرخ فعلی:14.6432
  • بالاترین قیمت روز:14.6513
  • پایین ترین قیمت روز:14.6274
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.6426
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:14.6424
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک DKK/CHF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/CHF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.6432 ریال13:56:30
14.6397 ریال13:42:32
14.6314 ریال13:21:34
14.6329 ریال12:56:31
14.6312 ریال12:42:29
14.6274 ریال12:21:21
14.6329 ریال11:56:22
14.6503 ریال11:42:20
14.6439 ریال11:21:19
14.6431 ریال10:56:18
14.6449 ریال10:42:16
14.6507 ریال10:21:18
14.6513 ریال9:56:18
14.645 ریال9:42:17
14.6439 ریال9:21:17
14.6474 ریال8:56:17
14.6476 ریال8:42:17
14.6465 ریال8:21:18
14.6479 ریال7:56:16
14.6491 ریال7:42:17
14.6461 ریال7:21:16
14.6468 ریال6:56:16
14.651 ریال6:43:56
14.6491 ریال6:21:18
14.6449 ریال5:42:19
14.6348 ریال4:56:16
14.636 ریال4:42:18
14.6363 ریال4:21:18
14.6328 ریال3:56:16
14.6379 ریال3:42:17
14.6388 ریال3:21:17
14.6403 ریال2:56:16
14.6473 ریال2:42:16
14.6365 ریال2:21:16
14.6428 ریال1:56:16
14.6412 ریال1:42:16
14.6374 ریال1:21:16
14.6416 ریال0:56:17
14.6394 ریال0:42:17
14.6426 ریال0:21:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات