کالایاب
شاخص یاب

DKK/BRL Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / رئال برزیل 4.0667 4.0664 4.0714 4.0714 (0.02%) 0.001 ۰۰:۵۱:۰۵
کرون دانمارک / دلار 0.1485 0.1485 0.1486 0.1486 (0%) 0 ۰۰:۴۷:۰۳
DKK/AED 0.5461 0.5461 0.5461 0.5461 (0.02%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۰۶
AED/BRL 0 1.0959 1.1035 1.1035 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/BRL 2.7491 2.7491 2.7491 2.7491 (0.55%) 0.0151 ۰۰:۱۸:۰۵
DKK/AUD 0.2196 0.2196 0.2196 0.2196 (0.05%) 0.0001 ۰۰:۱۸:۰۵
ARS/BRL 0.0742 0.0742 0.0742 0.0742 (0.68%) 0.0005 ۰۰:۱۸:۰۵
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BBD 0 0.3159 0.3174 0.316 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BGN 0 0.2616 0.2618 0.2617 (0%) 0 ۲۸ مرداد
DKK/BHD 0 0.0589 0.059 0.0589 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/BRL 0 3.0309 3.0309 3.0309 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CHF/BRL 0 4.0822 4.1055 4.1055 (0%) 0 ۲۸ مرداد
EUR/BRL 0 4.4361 4.4682 4.4682 (0%) 0 ۲۸ مرداد
GBP/BRL 0 4.8992 4.8992 4.8992 (0%) 0 ۲۸ مرداد
JPY/BRL 0 0.0377 0.0379 0.0379 (0%) 0 ۲۸ مرداد
SGD/BRL 0 2.8885 2.9064 2.9064 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CNY/BRL 0 0.5879 0.592 0.592 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/BRL 0 0.6246 0.6292 0.6292 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/BRL 0 0.5104 0.5129 0.5129 (0%) 0 ۲۸ مرداد
MXN/BRL 0 0.2032 0.2034 0.2033 (0%) 0 ۲۸ مرداد
NOK/BRL 0 0.479 0.4826 0.4826 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/BRL 0 2.694 2.7202 2.7182 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/BRL 0 1.0857 1.0932 1.0931 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/BRL 0 1.0732 1.0807 1.0807 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/BRL 0 0.4424 0.4459 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/BRL 0 0.1233 0.1242 0.1242 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/BRL 0 0.665 0.6685 0.6669 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/BRL 0 0.0338 0.0338 0.0338 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/BRL 0 0.2611 0.2618 0.2615 (0%) 0 ۲۸ مرداد
CLP/BRL 0 0.0054 0.0054 0.0054 (0%) 0 ۱ مرداد
PYG/BRL 0 0.0006 0.0007 0.0007 (0%) 0 ۱۶ مرداد
UYU/BRL 0 0.1274 0.1289 0.1289 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/BRL 0 0.0011 0.0012 0.0012 (0%) 0 ۱۸ مرداد
PEN/BRL 0 1.1813 1.1909 1.1909 (0%) 0 ۲۸ مرداد
RUB/BRL 0 0.0599 0.0603 0.0603 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/BRL 0 0.0578 0.0581 0.0581 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CAD 0 0.1974 0.1979 0.1979 (0%) 0 ۲۸ مرداد
DKK/CHF 14.559 14.559 14.559 14.559 (0.22%) 0.032 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/CLP 0 103.07 105.16 103.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/CNY 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 (0.24%) 0.0025 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/COP 500.14 500.14 500.14 500.14 (0.09%) 0.44 ۰۶:۳۶:۰۶
DKK/CZK 3.457 3.457 3.457 3.457 (0.12%) 0.004 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/HUF 43.771 43.771 43.771 43.771 (0.09%) 0.04 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/PLN 0.5857 0.5857 0.5857 0.5857 (0.02%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/SEK 1.4387 1.4387 1.4387 1.4387 (0.04%) 0.0006 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/JPY 15.8416 15.8416 15.8416 15.8416 (0.11%) 0.0182 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/SGD 0 0.206 0.2061 0.206 (0%) 0 ۲۸ مرداد
DKK/ZAR 2.2953 2.2953 2.2953 2.2953 (0.42%) 0.0097 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/THB 4.5851 4.5851 4.5851 4.5851 (0.08%) 0.0037 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/HKD 1.1654 1.1654 1.1654 1.1654 (0.14%) 0.0016 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/INR 10.6514 10.6514 10.6514 10.6514 (0.28%) 0.0301 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/MXN 2.9453 2.9453 2.9453 2.9453 (0.2%) 0.0058 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/MYR 0.6198 0.6198 0.6198 0.6198 (0.16%) 0.001 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/NOK 1.3338 1.3338 1.3338 1.3338 (0.01%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/PHP 7.7859 7.7859 7.7859 7.7859 (0.03%) 0.0024 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/TWD 4.5728 4.5728 4.5728 4.5728 (0.01%) 0.0005 ۰۶:۳۶:۰۵
DKK/UAH 0 3.7317 3.7317 3.7317 (0%) 0 ۲۴ مرداد
DKK/EGP 0 2.7744 2.7797 2.7783 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/EUR 0.1341 0.134 0.1341 0.1341 (0.07%) 0.0001 ۱۸:۳۶:۰۸
DKK/GBP 0 0.1224 0.1228 0.1224 (0%) 0 ۲۸ مرداد
DKK/IDR 0 2258.38 2263.72 2258.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JMD 0 21.32 21.42 21.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/JOD 0 0.1104 0.1105 0.1105 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KES 0 15.81 15.93 15.83 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/KRW 0 173.34 173.73 173.73 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LBP 0 235.52 239.18 239.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LKR 0 24.93 25.29 25.29 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/LTL 0 0.4693 0.4715 0.4693 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
DKK/MAD 0 1.4685 1.5102 1.5102 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NAD 0 2.255 2.2573 2.2571 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NPR 0 17.49 17.57 17.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/NZD 0.2319 0.2319 0.2319 0.2319 (0.04%) 0.0001 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/OMR 0 0.06 0.06 0.06 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PAB 0 0.1579 0.1586 0.1579 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/PKR 23.761 23.761 23.761 23.761 (0.16%) 0.038 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/QAR 0 0.5649 0.5654 0.5654 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RON 0 0.623 0.6234 0.6234 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/RUB 0 10.4325 10.4429 10.4425 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/SAR 0 0.582 0.5829 0.5829 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/TRY 0.841 0.841 0.841 0.841 (0.48%) 0.004 ۰۰:۴۲:۰۶
DKK/VEF 0 12490.437 12557.2926 12542.527 (0%) 0 ۴ تیر
DKK/XAF 0 87.96 88.36 87.97 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/XCD 0 0.4214 0.4218 0.4218 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ISK 18.473 18.473 18.473 18.473 (0.16%) 0.029 ۰۰:۴۲:۰۶
XAU/BRL 0 5981.4 6056.4 6053.1 (0%) 0 ۲۸ مرداد
KRW/BRL 0 0.0032 0.0033 0.0033 (0%) 0 ۲۱ مرداد
XAG/BRL 0 67.52 68.5 68.46 (0%) 0 ۲۸ مرداد
BTC/BRL 0 43425.73 43425.73 43425.73 (0%) 0 ۲۸ مرداد
LTC/BRL 0 314.4188 314.4188 314.4188 (0%) 0 ۲۸ مرداد
DKK/LVL 0 0.0941 0.0941 0.0941 (0%) 0 ۱۰ بهمن
USD/BRLT 0 4.14 4.26 4.23 (0%) 0 ۲۸ مرداد