شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/BRL Ask

  • نرخ فعلی:0.612
  • بالاترین قیمت روز:0.6158
  • پایین ترین قیمت روز:0.6092
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6157
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۱:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.616
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.004

نمودار کندل استیک DKK/BRL Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/BRL Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.612 ریال19:21:35
0.6114 ریال18:56:33
0.6116 ریال18:21:37
0.6118 ریال17:56:41
0.611 ریال17:42:36
0.6105 ریال17:21:39
0.6103 ریال16:56:38
0.6092 ریال16:42:40
0.6118 ریال16:21:37
0.6121 ریال15:56:45
0.6147 ریال15:42:39
0.6149 ریال15:21:41
0.6148 ریال14:56:42
0.6149 ریال14:42:34
0.6147 ریال14:21:46
0.6149 ریال13:56:30
0.615 ریال12:42:26
0.6149 ریال11:56:28
0.615 ریال11:42:24
0.6151 ریال11:21:26
0.615 ریال10:56:24
0.6151 ریال10:42:25
0.6152 ریال9:56:19
0.6153 ریال9:21:19
0.6152 ریال8:56:17
0.6153 ریال8:21:17
0.6154 ریال7:42:17
0.6155 ریال6:43:39
0.6154 ریال6:21:18
0.6155 ریال5:56:20
0.6156 ریال5:42:18
0.6154 ریال4:21:16
0.6155 ریال3:21:16
0.6156 ریال2:56:15
0.6155 ریال2:42:17
0.6153 ریال2:21:16
0.6156 ریال1:42:17
0.6158 ریال0:56:15
0.6157 ریال0:21:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات