شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/AUD Ask

  • نرخ فعلی:0.2169
  • بالاترین قیمت روز:0.2181
  • پایین ترین قیمت روز:0.2169
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.218
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:0.2179
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک DKK/AUD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/AUD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2169 ریال14:56:41
0.217 ریال14:21:45
0.2171 ریال13:56:29
0.2172 ریال13:42:30
0.2173 ریال12:42:25
0.2174 ریال11:56:27
0.2175 ریال11:42:24
0.2176 ریال10:42:24
0.2177 ریال10:21:20
0.2176 ریال9:56:19
0.2177 ریال8:42:17
0.2178 ریال7:56:16
0.2179 ریال6:56:15
0.218 ریال5:42:17
0.2179 ریال4:42:16
0.218 ریال4:21:16
0.2179 ریال3:42:15
0.218 ریال3:21:15
0.2181 ریال2:21:15
0.218 ریال1:42:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات