شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DKK/AED Ask

  • نرخ فعلی:0.5416
  • بالاترین قیمت روز:0.5426
  • پایین ترین قیمت روز:0.5413
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5424
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۶:۲۲
  • نرخ روز گذشته:0.5425
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک DKK/AED Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک DKK/AED Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5416 ریال18:36:22
0.5418 ریال18:15:28
0.5418 ریال18:15:27
0.5419 ریال17:54:23
0.5418 ریال17:36:24
0.5415 ریال16:54:23
0.5417 ریال16:33:28
0.5415 ریال16:15:25
0.5415 ریال16:15:23
0.5413 ریال15:54:21
0.5417 ریال15:36:21
0.5416 ریال15:15:23
0.5416 ریال15:15:22
0.5417 ریال14:54:21
0.5419 ریال14:33:20
0.542 ریال13:54:18
0.5424 ریال13:33:20
0.5422 ریال13:15:22
0.5422 ریال13:15:21
0.5423 ریال12:54:19
0.542 ریال12:33:19
0.5419 ریال12:15:21
0.5419 ریال12:15:20
0.5421 ریال11:54:18
0.5423 ریال11:15:16
0.5423 ریال11:15:15
0.5424 ریال10:33:14
0.5425 ریال8:15:15
0.5425 ریال8:15:14
0.5424 ریال7:15:15
0.5424 ریال7:15:14
0.5423 ریال6:54:13
0.5422 ریال6:15:15
0.5422 ریال6:15:14
0.5423 ریال5:54:12
0.5422 ریال5:33:14
0.5424 ریال5:15:16
0.5424 ریال5:15:15
0.5425 ریال4:33:12
0.5426 ریال3:33:12
0.5425 ریال2:54:12
0.5424 ریال1:54:11
0.5425 ریال1:33:12
0.5424 ریال0:54:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات