راند آفریقای جنوبی برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.0746
  • بالاترین قیمت روز:0.0753
  • پایین ترین قیمت روز:0.0746
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.075
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۱
  • نرخ روز گذشته:0.0751
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0746 ریال19:41:01
0.0747 ریال19:11:00
0.0746 ریال19:06:01
0.0747 ریال18:31:06
0.0748 ریال18:26:09
0.0749 ریال18:10:59
0.075 ریال18:06:08
0.0749 ریال17:56:38
0.075 ریال17:36:04
0.0749 ریال17:31:24
0.075 ریال17:26:08
0.0749 ریال17:21:05
0.075 ریال17:11:06
0.0749 ریال17:06:02
0.075 ریال17:01:17
0.0751 ریال16:51:02
0.075 ریال16:46:03
0.0751 ریال16:36:03
0.075 ریال16:05:59
0.0749 ریال15:45:57
0.0748 ریال15:35:55
0.0749 ریال15:30:58
0.0748 ریال15:20:58
0.0749 ریال14:51:02
0.075 ریال14:45:55
0.0749 ریال14:41:00
0.0748 ریال14:35:57
0.0749 ریال14:30:59
0.075 ریال14:10:58
0.0751 ریال13:50:56
0.0752 ریال13:45:55
0.0751 ریال13:30:58
0.0752 ریال13:06:07
0.0753 ریال12:55:59
0.0752 ریال12:25:50
0.0751 ریال12:20:56
0.0752 ریال12:05:53
0.0751 ریال11:40:53
0.0752 ریال11:35:53
0.0751 ریال11:25:46
0.0752 ریال10:55:44
0.0751 ریال10:50:45
0.0752 ریال10:36:00
0.0753 ریال10:00:52
0.0752 ریال9:50:42
0.0751 ریال9:40:42
0.075 ریال9:30:44
0.0751 ریال8:50:32
0.0752 ریال8:30:31
0.0751 ریال8:20:26
0.0752 ریال8:10:29
0.0751 ریال7:30:33
0.0752 ریال7:20:25
0.0751 ریال5:10:32
0.0752 ریال4:50:30
0.0751 ریال3:50:27
0.0752 ریال3:40:23
0.075 ریال2:20:23
0.0751 ریال1:50:19
0.075 ریال1:40:21
0.0751 ریال0:40:20
0.075 ریال0:10:40
نظرات