بولیوار ونزوئلا برابر دلار

  • نرخ فعلی:0.1003
  • بالاترین قیمت روز:0.1003
  • پایین ترین قیمت روز:0.1003
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1003
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.1001
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1003 ریال1:20:21
نظرات