دلار برابر سم ازبکستان

  • نرخ فعلی:4181
  • بالاترین قیمت روز:4181
  • پایین ترین قیمت روز:4180
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,180
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:4,183.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,181 ریال4:40:19
4,180 ریال1:40:24
نظرات