دلار برابر پزوی اروگوئه

  • نرخ فعلی:28.956
  • بالاترین قیمت روز:28.956
  • پایین ترین قیمت روز:28.947
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:28.947
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:28.728
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.228

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
28.956 ریال4:40:27
28.947 ریال2:10:52
نظرات