دلار برابر پزوی اروگوئه

  • نرخ فعلی:29.303
  • بالاترین قیمت روز:29.318
  • پایین ترین قیمت روز:29.303
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.318
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:28.89
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.413

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.303 ریال3:40:24
29.318 ریال1:10:23
نظرات