دلار برابر لیلانگنی سوازیلند

  • نرخ فعلی:13.412
  • بالاترین قیمت روز:13.412
  • پایین ترین قیمت روز:13.387
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.387
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:13.24
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.172

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.412 ریال3:40:21
13.387 ریال0:40:23
نظرات