دلار برابر لیلانگنی سوازیلند

  • نرخ فعلی:13.385
  • بالاترین قیمت روز:13.385
  • پایین ترین قیمت روز:13.381
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:13.381
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:13.392
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.385 ریال4:40:19
13.381 ریال1:40:24
نظرات