دلار برابر کولون السالوادور

  • نرخ فعلی:8.941
  • بالاترین قیمت روز:8.941
  • پایین ترین قیمت روز:8.9343
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.9343
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:8.9595
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0185

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.941 ریال4:40:22
8.9343 ریال2:10:27
نظرات