دلار برابر دبرای سائوتومه

  • نرخ فعلی:20911
  • بالاترین قیمت روز:20911
  • پایین ترین قیمت روز:20897
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:20,897
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:20,955
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:44

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20,911 ریال4:40:22
20,897 ریال2:10:27
نظرات