دلار برابر کرون سوئد

  • نرخ فعلی:8.1184
  • بالاترین قیمت روز:8.1233
  • پایین ترین قیمت روز:8.1116
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.1116
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۵
  • نرخ روز گذشته:8.122
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.1184 ریال10:55:34
8.12 ریال10:45:37
8.1183 ریال10:40:33
8.1233 ریال10:35:40
8.1215 ریال10:30:34
8.1218 ریال10:25:29
8.1198 ریال10:20:26
8.1187 ریال10:15:28
8.1192 ریال10:10:33
8.1182 ریال10:05:34
8.1171 ریال10:00:30
8.1189 ریال9:50:25
8.1185 ریال9:40:23
8.1188 ریال9:30:28
8.1162 ریال9:20:31
8.1147 ریال9:10:25
8.1141 ریال9:00:34
8.1196 ریال8:50:25
8.1197 ریال8:40:26
8.1162 ریال8:30:22
8.1167 ریال8:20:22
8.1181 ریال8:10:36
8.1137 ریال8:00:26
8.1154 ریال7:50:24
8.1137 ریال7:40:23
8.1143 ریال7:30:25
8.1139 ریال7:20:24
8.1134 ریال7:10:26
8.1158 ریال7:00:23
8.1155 ریال6:50:23
8.1127 ریال6:40:21
8.1155 ریال6:30:38
8.1154 ریال6:20:27
8.1177 ریال6:10:27
8.1193 ریال6:00:23
8.1177 ریال5:50:20
8.1149 ریال5:40:21
8.1183 ریال5:30:22
8.1166 ریال5:20:19
8.116 ریال5:10:19
8.1169 ریال5:00:27
8.119 ریال4:50:20
8.1165 ریال4:40:18
8.1164 ریال4:30:20
8.1179 ریال4:20:20
8.1165 ریال4:00:24
8.1178 ریال3:50:22
8.1189 ریال3:40:22
8.1207 ریال3:30:32
8.1138 ریال2:40:45
8.1132 ریال2:30:20
8.1128 ریال2:20:19
8.1132 ریال2:00:24
8.114 ریال1:50:24
8.1116 ریال1:40:24
نظرات