دلار برابر پوند سودان

  • نرخ فعلی:6.7147
  • بالاترین قیمت روز:6.7147
  • پایین ترین قیمت روز:6.7142
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.7142
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:6.7176
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.7147 ریال4:40:28
6.7142 ریال2:10:29
نظرات