دلار برابر روپیه سیشل

  • نرخ فعلی:14.558
  • بالاترین قیمت روز:14.56
  • پایین ترین قیمت روز:14.392
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.522
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:14.523
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.035

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.558 ریال16:10:47
14.557 ریال15:20:45
14.558 ریال15:00:49
14.557 ریال14:40:49
14.56 ریال14:35:48
14.396 ریال13:13:50
14.395 ریال12:55:38
14.396 ریال12:25:43
14.398 ریال12:00:38
14.392 ریال11:50:37
14.399 ریال11:05:35
14.397 ریال10:45:39
14.395 ریال10:10:31
14.398 ریال9:50:28
14.522 ریال9:00:27
14.523 ریال8:40:27
14.522 ریال7:40:26
14.523 ریال7:00:27
14.522 ریال6:30:38
14.525 ریال6:10:22
14.523 ریال5:50:27
14.525 ریال5:30:28
14.522 ریال4:00:26
14.523 ریال3:50:42
14.522 ریال2:30:23
14.521 ریال2:10:29
14.52 ریال1:50:20
14.521 ریال1:00:26
14.522 ریال0:40:24
14.525 ریال0:20:35
14.522 ریال0:00:23
نظرات