دلار برابر فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:850
  • بالاترین قیمت روز:851
  • پایین ترین قیمت روز:844.17
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:846.95
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:850
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
850 ریال18:10:53
851 ریال17:31:16
850 ریال16:45:57
844.76 ریال15:20:52
844.17 ریال14:45:50
846.31 ریال3:40:23
846.95 ریال1:10:27
نظرات