دلار برابر فرانک رواندا

  • نرخ فعلی:841.56
  • بالاترین قیمت روز:859.52
  • پایین ترین قیمت روز:841.56
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۷ مرداد
  • نرخ روز گذشته:841.56
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات