دلار برابر روبل روسیه

  • نرخ فعلی:59.1432
  • بالاترین قیمت روز:59.1432
  • پایین ترین قیمت روز:59.0469
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:59.0521
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰
  • نرخ روز گذشته:59.0511
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0921

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
59.1432 ریال10:50:31
59.1266 ریال10:45:39
59.128 ریال10:40:36
59.047 ریال9:00:27
59.0471 ریال8:50:24
59.047 ریال5:30:28
59.0469 ریال5:20:28
59.047 ریال1:10:24
59.0512 ریال1:00:26
59.0505 ریال0:50:19
59.0519 ریال0:40:24
59.0513 ریال0:20:35
59.052 ریال0:10:25
59.0521 ریال0:00:23
نظرات