دلار برابر لئوی رومانی

  • نرخ فعلی:3.854
  • بالاترین قیمت روز:3.854
  • پایین ترین قیمت روز:3.845
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.845
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:3.854
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.854 ریال3:40:21
3.845 ریال0:40:23
نظرات